Vad är psykos?

”A sane reaction to insane circumstances” Eleanor Longden om att höra röster

Ordet psykos betyder allvarlig förvirring (Johannessen, 2013, s. 6). Jan Olav Johannessen beskriver ordet på följande sätt:

Egentligen betyder det bara ett allvarligt psykiskt sammanbrott. Psykos är ett förvirringstillstånd, där det har uppstått ett tanke – och känslomässigt kaos, och där det viktigaste kännetecknet är en nedsatt eller bristande förmåga att skilja mellan sig själv och verkligheten omkring sig själv (Johannessen, s. 6, egen översättning).

Digital StillCamera
Copyright: Talbart

I likhet med Johannessen och Longden ser vi psykosen som ett allvarligt psykiskt sammanbrott och som en reaktion på svåra eller stressande livsomständigheter. Vad som är en stressande händelse skiljer sig dock från person till person. Alla människor reagerar olika på olika typer av stress. Därför pratar Johannessen om upplevd stress (s.9). Det kan exempelvis handla om att bli självständig, att flytta till en ny stad eller ett nytt land, ensamhet, mobbning, press och stress på jobbet eller i skolan, att få barn, fysiska eller psykiska övergrepp eller krigstrauman. Vad som upplevs som stressande för en person behöver inte upplevas som stressande för någon annan. Enligt Johannessen hänger psykoser alltid ihop med upplevd stress (s. 32) och sammanbrottet föregås nästan alltid av en längre eller kortare period av psykiskt illamående så som ångest, oro, sömnproblem, nedstämdhet eller brist på initiativförmåga (s. 8).

 

 

%d bloggare gillar detta: