Länktips

Anneli Jäderholm: har egen erfarenhet av psykos. Hon är föreläsare och driver kampanjen No more som syftar till att få bort bältessängarna från psykiatrin. Bältesläggning är att likställa med tortyr och kan traumatisera människor menar hon.

ISPS – The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis: är en internationell organisation som arbetar för att främja psykoterapi och annan psykologisk behandling för personer med olika typer av psykosproblematik. Ett annat syfte är att främja forskning kring olika typer av terapier, såväl på individnivå som på familj – och gruppnivå, samt forskning kring förebyggande åtgärder och andra psykosociala insatser för människor med psykosproblematik. ISPS vill även öka kunskapen om psykoser bland personal inom psykiatrin.

Jacqui Dillon: författare och föreläsare som fokuserar på rösthörande, psykostillstånd, dissociation, trauman och återhämtning. Hon är ordförande för Hearing Voices Network i England och engagerad i The International Hearing Voices Movement. Jacqui Dillon har erfarenhet av att ha blivit utsatt för övergrepp under barndomen och erfarenhet av rösthörande. Hon har arbetat inom psykiatrisk vård i många år och är hederslektor i klinisk psykologi vid University of East London. I sitt tal Bad things that happen to you can drive you crazy! Understanding abuse, trauma, and madness and working toward recovery utmanar hon den dominerande medicinska modellen som ser rösthörande som en allvarlig psykisk störning. Hon menar istället att rösthörande kan förstås som en naturlig reaktion på svåra och traumatiska händelser och som en slags överlevnadsstrategi som människor utvecklar för att hantera psykiskt påfrestande livsomständigheter.

NSPH – Nationell Samerkan för Psykisk Hälsa är ett nätverk av patient – brukar – och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. De har för närvarande 12 medlemsorganisationer anslutna till sig. NSPHiG är deras Göteborgsbaserade nätverk. Projekt som ingår i NSPHs verksamhet är:  (H)järnkoll som jobbar för att öka öppenheten om psykisk ohälsa och för att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter. De har över 300 ambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa genomgår en utbildning för att sedan kunna använda sin erfarenhet i arbetet som stödpersoner inom vården. Brukarrevision är en utvärdering av en vård- och omsorgsverksamhet som utförs av revisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har även projekt för ökat brukarinflytande/PRIO. I Göteborg finns projetet Att komma till sin rätt där personer med egen erfarenhet av psykos arbetar tillsammans med personal inom psykiatrin för att driva frågor om mänskliga rättigheter inom psykiatrin i Göteborg. I Stockholm finns projektet Din rätt som arbetar med att uppmärksamma och stoppa diskriminering mot personer med psykisk ohälsa.

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa: startades 1967 av tidigare patienter inom psykiatrin. RSMH arbetar för att förändra psykiatrin och för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar för att kunna komma tillbaka till ett gott liv.

 

%d bloggare gillar detta: