”Vi är här, vi måste ta itu med det”.

I föregående inlägg om vattenkrisen i Iqaluit säger en av de intervjuade, ungefär: Vi är här, vi måste ta itu med det.  Det handlar om något så essentiellt som vatten. Ursprungsbefolkningen i Nunavut levt med klimatförändringarna i årtionden. De är i framkant, de har slagit larm gång på gång, och behöver ett nytt vattensystem på systemisk nivå, enligt podcasten Front Burner (se förra inlägget här).

CBC-journalisten Pauline Pemik, refererad till ovan, berättar mer utförligt att det goda med att befinna sig i Nunavut och dess territorium är att när det händer saker, som det här med vattenkontaminationen, så hur upprörda och arga de än är så måste de ändå försöka hitta en lösning, om än temporär, för ”we are the ones who are here and we have to deal with it”.

 Och det är det jag tänker på när jag hör Pauline Pemik och hennes kollega Jackie McKay i podcasten, att det är uthållighet som det handlar om. Om att orka. Och i slutändan behöver det koka ner till att bli lyssnade på, att Nunavut får det nya vattenförsörjningssystem som det så väl behöver. Att pengarna skjuts till och att klyftan mellan ursprungsbefolkningen och den övriga befolkningen vad det gäller tillgång till rent vatten, bostäder, utbildning och sjukvård krymper ihop.

Det bör tilläggas att det inte är alla som orkar, och skälen kan vara många. Enligt forskaren Arnt Ove Eikeland, på forskningscentret Sámi Instituhta, är självmord och psykisk ohälsa ett arktiskt problem. (se här) Han har bland annat gjort undersökningar i Skandinavien, Nunavut i Kanada och på Grönland. En orsak som anges i samer.se är stressen som uppstår är hur man ska kunna fortsätta leva av naturen samtidigt som man ska hitta en ekonomisk bärkraft. Jag vill förtydliga att man kan vara väldigt stark, men är oddsen för höga emot en och traumatiseringen djup, kan det bli övermäktigt om det inte finns hjälp eller stöttning inom räckhåll. Trakasserier, rasism, och duster med myndigheter och byråkrati kan nöta ner den bästa, om det får hålla på tillräckligt länge. Särskilt om det pågått i generationer. (se Sheila Watt-Cloutier, referenser)

Författaren Sheila Watt-Cloutier pekar i en Tedx talk på Youtube under rubriken ”Human Trauma and Climate Trauma as One” från 2016 på att ”det som händer i Arktis stannar inte i Arktisk.” Allt i vår värld är beroende av vartannat och hänger ihop.  Hon talar om ”tumultartad” förändring och frågar sig hur man som inuiter kunde tappa bort sig, förlora vägen ur sikte under bara en livstid? När man kommer från en sådan kraftfull, uthållig och genial kultur, som hade sina egna system på plats och som på kraftfulla sätt undervisade barnen om möjligheter och utmaningar i livet.  Hur kom vi till den punkt där vi befinner oss, så beroende av institutioner, processer och substanser? Och hon betonar att de har tänkt djupt kring de här frågorna, för det har inte alltid varit så i det inuitiska samhället. Hon berättar exempelvis att det första självmordet där hon bodde skedde när hon var arton år, och det var ovanligt då. I dag är det ingen ovanlig företeelse. Men när de ska sträcka sig efter lösningarna, det som ska hela, beläringarna som är förknippade med snö och is, så smälter de senare. Is handlar inte bara om ursprungsbefolkningens rörlighet och transportmöjligheter, utan om en stor del av deras identitet. Den är deras livskraft, den är ” the highway” som för dem ut i omgivningarna, i landskapet varifrån de får sin organiska föda. Sheila Watt-Courier tar upp mot slutet av sitt tal att vi inte bara kan ”tänka oss igenom” de här ämnena, de här brännande frågorna. Hon menar att vi behöver börja ”feel our way through”. Vi har försökt med politik, ekonomi, teknologi, men det har inte fungerat riktigt, och nu, betonar hon, behöver vi gå tillbaka ”those places” där vi kan finna ” the common ground”. Och kanske till och med, föreslår hon, försöka befinna oss på den platsen där vi förstår att allt har betydelse och att allt är förbundet.  Att återupptäcka, på något vis den magi som hon tidigare i talet talat om, en magi som inte är den som möter oss i sagans värld utan mer den slags ”real connection-kind of way” varvid vi kan nå gemensam grund kring de här frågorna och expandera våra horisonter som en gemensam mänsklighet. Watts-Cloutie inskärper, att om vi kan komma att förstå att Arktisk är levern, är hälsobarometern för resten av planeten,  om vi kan göra de förbindelserna/sammankopplingarna, inte bara i termer av isen och den fysiska aspekten av klimatförändringarna utan som att inuiterna förlorar sin känsla av identitet,  känsla av själv och egenvärde genom allt detta trauma som de gått igenom, och nu också med klimattraumatiken i bilden måste vi inse att deras mänskliga trauma och klimattrauma är ett och detsamma och lösningarna likaså.

Det är att förstå varandra, känna medkänsla med varandra, inte ”othering” varandra, framhåller Sheila Watt-Cloutier.

Enligt mig, poängterar Sheila Watt-Coutier, är det här den väg som vi måste ta för att adressera de här frågorna därför att ”we are in this together. And together we got this. We got this.

Att det tar så lång tid för hur klimatförändringarna et cetera påverkar vår planet att sjunka in hos makthavare och de flesta av oss som inte lever på Arktis exempelvis eller i Sápmi, belyser filosofen, författaren och forskaren Shoshana Zuboff på ett intressant sätt när hon drar en parallell mellan den nya övervakningskapitalismen och hur det var med miljöförändringarna initialt. Det gör hon i en podcast med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson (se här) Deras samtal tar avstamp i Zuboffs bok ”Övervakningskapitalismen” som nyss kommit ut på svenska, se här.

Shoshana Zuboff resonerar ungefär så här att det här med övervakningskapitalismen o c h miljöförstöringen är så exempellösa att vi inte kan föreställa oss det. Våra sinnen har helt enkelt inga kategorier för att föreställa oss det som aldrig har hänt förut i historien, betonar hon.

Zuboff beskriver hur vi står ansikte mot ansikte med det här problemet med klimatförändringar, med global uppvärmning, och understryker flera gånger att det som händer med vår jord är utan motstycke och att människor som har förstått det har bett och vädjat till oss för årtionden: Snälla, snälla, handla.  Förstå detta. 

Det är så utan motstycke, inpräntar Zuboff, och förtydligar de här krafterna som är igång är svåra att förstå. Så det som sker är att det är först med extremvädret, med översvämningar, vilda bränder, ökenutbredning och höjning av havsnivån som vi börjar förstå för då först erfar vi:

Only when we experience it will we finally imagine it and begin to think forward and begin to mobilize”.

Enligt citatet från FAO i förra inlägget befinner sig ursprungsfolken ”at the forefront”  av utvecklingen. Vad de redan sett och erfarit  och kämpat med sedan årtionden har många av oss svårt att ta in. Speciellt om vi har fjärmat oss från naturen och lever utan förbindelse eller kontinuitet med den. Då är vi närmast blinda för vilka arter som saknas på ängen, fjället, skogen och så vidare. Och vi förstår inte hur ekosystemens olika delar är uppbyggda eller hänger ihop.

Det finns kunskap och erfarenheter som är väldigt sällsynta och dyrköpta, och som väldigt få, som ursprungsbefolkningar, besitter. Lyckosamt för planeten finns det en hel del forskare, inte minst bland urbefolkningarna själva, som är medvetna om detta och som bidrar med kunskap och forskning.  (Inte minst om naturens betydelse för den psykiska hälsan, se här)

 Frågan är hur de flesta andra av oss värderar den kunskapen, eller snarare de människor som förkroppsligar den. Särskilt som våra egna intressen är inblandade, som när vi behöver metaller till våra elektroniska apparater, inte minst våra mobiltelefoner.  

/Helena Maria

Referenser:

Gupta, Sanjay.2021. Keep Sharp. Build a Better Brain at Any Age. Headline. E-bok.

http://www.samer.se/2676

Youtube. Human Trauma and Climate Trauma as One/ Sheila Watt-Cloutier/TEDx Talks. 2016-09-13. se här

Läs och se gärna också:

https://elemental.medium.com/how-to-build-a-more-resilient-brain-5b00785868cc

https://aspenbraininstitute.org/blog-posts/12strategiesforresilience

Tips på en dokumentär om klimatförändringarnas faror från en kommentator:

Fred Hilgemann Films: The Prophecy – A warning of Climate Change in Alaska. 2018. Skriven och regiserad av Dmitry Trakovsky & Paloma Veinstein. Kan ses på vimeo, se här.

Se gärna även den amerikanska dokumentären från 2021 ”Dagen då vattnet tar slut” på Svt Play här. Publicerad tisdagen den 20 juli och kan ses till 31 mars, 2024.

Kent Driscoll. 2021. From politics, protest to a clean water crisis – 2021 was a year if firsts in Nunavut. aptn. National news. Publicerades 21-12-22.

https://www.aptnnews.ca/national-news/politics-protest-clean-water-crisis-2021-was-a-year-of-firsts-nunavut/ (hämtad: 21-12-27)

Tillitskris och rädsla i vattennödsituation i Iqaluit, Nunavut.

I podcasten Front Burner, en kanadensisk nyhetspodd från CBC News och CBC Podcasts, tog man i dag, den tjugonde oktober, upp den vattennödsituation som uppstod i Iqaluit, Nunavut, i början av oktober. En nödsituation som inte uppmärksammades korrekt av stadens tjänstemän förrän efter en vecka av vattenkontamination.

Det som hänt har skadat tilliten hos invånarna, förklarar borgmästaren i Iqaluit, Kenny Bell, för den intervjuande journalisten. Han betonar också deras rädsla, att den inte är över än. 

I podcasten intervjuar CBC:s journalist två andra journalister, Pauline Pemik och Jackie McKay på CBC Nunavut, om situationen och hur den uppstod.

De berättar att början av oktober började det dyka upp inlägg på FB och sociala medier om att dricksvattnet i Iqaluit luktade drivmedel, som diesel, att något förorenat det. Och sedan larmades myndigheterna och även stadens borgmästare.  Men invånarna fick höra att vattnet var drickbart, att det inte var någon fara. Det visade sig att myndigheten som testade vattnet hade testat för bakterier och andra kontaminationer, men inte kolväten.

Först efter en vecka började tjänstemännen efterfråga invånarnas rapporter om diesellukt och kunde därmed konstatera att spår av drivmedel kommit in i vattentanken, men man vet ännu inte hur.  Staden försattes i en nödsituation.

Nödsituationen satte fingret på den gränssituation vad det gäller vattenbrist som ursprungsbefolkningen i Nunavut lever med.  Det är långt ifrån första gången, och dessutom  lever man med en situation där buteljerat vatten flygs in.

Jackie McKay säger exempelvis:

If we are going to be a capital city in Canada, we should be able to rely on the water coming out of our taps.”

I podcasten pekar journalisterna på klyftan mellan Nunavut och resten av Canada. En klyfta som bara växt med klimatkrisen och som fortsätter att växa.

Ursprungsbefolkningen i Nunavut har levt farligt när a en vattennödsituation i åratal, och det behövs en helt ny infrastruktur för vattenförsörjningen, men också nya hus som är anpassade för dessa. Vatten faciliteterna behöver byggas om så att de kan bära upp en växande befolkning. Det behövs också en ny vattenreservoar för genom de brott på vattenledningarna som uppstår när vattnet fryser och därmed expanderar går enorma vattenmassor förlorade. Buteljerat vatten i mängder flygs också in, och i podcasten talar journalisterna också om planerna på hur de här vattenflaskorna ska kunna återvinnas. Nunavut har ingen egen återvinning så flaskorna måste till exempel, som en lösning, skeppas iväg.

Det är inte bara vatten som det är brist på, utan Pauline Pemik pekar på andra brister också. Exempelvis bristen på bostäder, något som resten av Canada nu börjar känna av, men som Nunavut alltid fått dras med. I Nunavut finns inte heller tillräckligt med infrastruktur för sjukvård, skolor, förskolor eller tandläkare.  Listan bara fortsätter, konstaterar hon.

Pemik visar också på hur det byggts en hamn som inte bara betjänar territoriet utan företag från resten av Canada såväl som internationella företag.  Hon menar att Nunavut behöver tillgodose bara sina egna behov också, vad det gäller infrastruktur exempelvis, men också annat, och säger:

” I don´t know how to validate  or somehow explain that our lives are just as important as lives over there”.

Pauline Pemik beskriver för den intervjuande journalisten att det är skrämmande att tvätta händerna i vattnet från kranen även om det från officiellt håll sagts att det är ofarligt. Hon beskriver hur vattnet, i den minut det rör vid hennes hud känns som gas. Och hon kan inte bara göra det, så det enda hon kan göra är att åka till en väns hus och tvätta sig där. (enligt aptnews.ca den 13 0tober, 2021, så varnas gravida kvinnor och föräldrar med barn att inte tvätta sina barn i vattnet) Och sedan går hon till de olika hämtställen i staden där myndigheterna tillhandahåller vatten via vattentruckar för att ha så att hon klarar sig. Sedan försöker hon hjälpa andra som inte kan hämta vatten själv.  Många är engagerade i att hjälpa eftersom vattnet fortfarande inte är drickbart.

Jackie Mc Kay berättar om hur hon bland annat hämtar vatten i Sylvia Grinnell River och kokar det när hon kommer hem.  

På grund av klimatförändringarna går det inte längre att färdas över isen för att nå sjöar längre bort där man annars brukat kunna hämta vatten, berättar hon.  Hela levnadscykeln där invånarna försörjer sig på det som Nunavut ger av vatten, kött och fisk, har rubbats.

Den 25 juni 2021, i UN News. Global Perspectives Human Stories, uttalade FN:s livsmedels – och jordbruksorganisation, följande:

Indigenous people living on the frontline of climate change could offer potentially ground-breaking insight

into biodiversity protection and sustainability, but they urgently need help

to withstand a growing number of threats to their way of life”. (se här)

/Helena Maria

Referens:

CBC Podcast: How Iqaluit’s crisis is connected to climate change. 22 minutes. Posted Oct 20, 2021. (se här)

Se gärna också:

Kent Driscoll. 2021. For years people in Iqaluit have feared their water, now it’s undrinkable. Oktober 13, 2021. aptn. National news. (se här)

Willow Fiddler. 2021. Iqaluit residents collect river water, city fills up tanks after gasoline suspected in tap water. Oktober, 13, 2021. The Globe and Mail.

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-iqaluit-residents-collect-river-water-city-fills-up-tanks-after/

”Fallet Sinthu”- en tragisk död på sluten psykiatrisk avdelning, 2014.

I slutet av år 2014 avlider patienten Sinthu Selvarajah på Västmanlands sjukhus. Han hade kommit in på psykiatriakuten dagen före på grund av psykos. Sju år tidigare fick han diagnosen bipolär, men hade inte varit sjuk sedan dess.

Ekot granskade ”Fallet Sinthu Selvarajah, och del 1 heter ”Död i Slutet rum” och reportrar var Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco.  (se här) Det har gjorts fler inslag, och jag kommer att länka till dem nedan.

”Jag får intrycket av att han tror att personalen ska förgifta medpatienterna, att det är något sådant psykiatriskt agg hos honom”, förklarar en av personalen i inslaget. ”Det är den enda förklaringen som jag kan få till, men i det blir så himla rädd, han slår på någon då, kanske för att han tror att han ska skydda patienterna. ”

Sinthu blir aggressiv och personalen trycker på larmet, sammanfattas det. En skötare som är en av dem som kommer dit berättar för reportern i fråga:

”Han kommer springande ut i korridoren, vad han ser i sin värld vet inte vi, men han springer mot oss, vi backar, han fortsätter, springer på nästa, den backar också, fortsätter ner i korridorren, det finns också information om att han har vassa föremål, troligtvis rakblad i handen.” Om Sinthu Selvarajah varit med om ett larm på psyket förut vet vi inte.

En av reportrarna berättar att flera personer ser att Sinthu Selvarajah har en penna i handen, en patient trycker sig se att det blänker och tror att det är ett rakblad.  Förklarar att ett sådant aldrig kommer att hittas, men uppgiften om rakbladet gör att personalen snart kommer att ringa polisen.

En ur personalen berättar vidare att Sinthu Selvarajah fortsätter att springa och springer ner på andra delen av avdelningen och in på ett rum. Han springer efter honom, och då säger någon:” Lås dörren så har vi honom säker”.

Fredrik, AT-läkaren på avdelningen, nås av larmet och såg att det var en skötare och en sjuksköterska som stod och höll för dörren. Och någon som försökte komma ut från andra sidan dörren tryckte mot dörren. Någon annan berättar att ”Sedan ringde vi vakten, och sedan var det någon som ringde polisen. Sinthu sparkar först mot dörren men så lugnar han ner sig och han sa därinne: Kan jag få komma ut nu, jag är lugn nu.”

Reportern frågar då: ”Vad hände då?”

”Vi vågade inte släppa ut honom eftersom det var någon som sa att han hade ett rakblad”.

”Ni bestämde att ni ändå ska låta polisen komma dit?”.

”Mm”.

Sedan berättas det att det inte tar särskilt lång tid förrän polisen och en ordningsvakt anländer. Antalet poliser är fem, varav tre civilklädda med någon slags polisväst och två är uniformerade. De civilklädda beskrivs vara klädda i västar, och är polisens specialstyrka GSU, som bland annat får rycka in vid razzior mot Mc-gäng.  Det påpekas också att en av de civilklädda poliserna också har en sköld.

En personal berättar att polisen säger åt oss att backa och öppnar dörren bara lite grand på glänt och tittar in och en av poliserna säger att Sinthu har en penna i handen.  Polisen kommer sedan att skriva i sina rapporter att Sinthu var utåtagerande med ett rakblad i handen mot personalen, sägs i inslaget. Men AT- läkaren Fredrik hör hur poliserna, redan innan de går in i rummet, ser att det är en penna han har i handen och något rakblad kommer aldrig att hittas.

Jag kommer inte att relatera vidare, jag lyssnade på båda inslagen i våras och därefter skrev jag ett inlägg som jag förlorade på grund av en tangentmiss. Men fallet Sinthu har inte lämnat mig. Då som nu, tänker jag tillbaka på alla de gånger som jag själv varit intagen på ett av de stora mentalsjukhusen eller psykiatrisk klinik.  Jag har varit med om larm som gått på andra avdelningar, och personal från ”min avdelning” som rusat dit för att hjälpa sina kollegor. Jag har också varit med om när en patient på avdelningen där jag vistades började ”löpa amok” och hur vi andra beordrades in på våra rum och stänga vår dörr.  Det var ganska skrämmande, milt uttryckt. Men som sagt, på en psykiatrisk avdelning inträffar incidenter och min erfarenhet i allmänhet är att de flesta skötare är erfarna och lugna i de här situationerna.  De är de som jobbar närmast patienterna, och oftast har man som patient numera en eller två kontaktmän bland dem. I ”fallet Sinthu” det finns vittnessmål som tyder på att det i slutändan, när polisen anlänt, sprayades med väldigt mycket pepparspray, ”för det stank ut i korridorren”, och vittnesmål om grepp som inte bör användas.

Men jag skulle ända vilja börja från början, därför det gick snett från början, skulle jag vilja påstå, och helheten är viktig. Och ska man dra någon lärdom från detta måste man börja där, utan att på något sett förbise vad som pågick i det ”slutna rummet”, enligt vittnesmålen.

Jag vet inte vilka slutsatser som dragits internt, och vad man lärt sig av en sådan här ytterligt tragisk händelse – varje dödsfall på en psykiatrisk klinik är ett nederlag inte bara för psykiatrin och de inblandade, utan för hela samhället.

Jag skulle vilja dröja vid det här med vad ”patienten ser i sin värld, för sitt inre öga” och allas vår varseblivning.  Varseblivningen spelar oss alla spratt ibland: hur många av oss har inte misstagit ett rep för en orm, inte minst när det är skymning eller mörkt?

Jag vänder mig lite mot att en skötare pratar om att man inte vet vad Sinthu ser ” i sin värld”; det är ju i och för sig riktigt, vi vet ingenting om vad en annan människa ser eller upplever, vilket också den ”felaktiga perceptionen”, (jag reserverar mig då det inte råder konsensus om det), från en patients sida visar på. En patient som ”tycker att det blänker” och får det till att Sinthu har ett rakblad i handen, det talas till och med om rakblad i pluralis i programmet.

Måste man alltid utgå ifrån att en patient hallucinerar eller ”ser” saker? Uppenbarligen inte.

Varför räckte det inte med att konstatera att Sinthu mådde dåligt, och som någon sa, att han var rädd och stressad.  Enligt min erfarenhet, och den kunskap som jag fått mig förmedlad eller stött på, handlar psykisk sjukdom ytterst om trauma, och då handlar det ofta om något från det förflutna som spelas upp i nuet och det kan ses som något ”hallucinatoriskt”.

Det låter rimligt att Sinthu inte gillade ”medicinutdelningen”. Att han kanske inte gillade neuroleptika; att han inte såg det som en lösning på patienters problem, att han visste att det var bara ett slags ”omplåstring”, att det i sig inte löser det som problematiska eller komplexa som en människa brottas med. Men det är kanske bara något som jag läser in. Däremot vet jag att patienter inom psykiatrin som är negativa mot medicinering överlag ses som besvärliga .

Sinthu var ingenjör, hade studerat matematik och naturvetenskap.  Kanske hade han läst på om litium, neuroleptika över huvud taget. 

Något hände när han såg personalen gå omkring och dela ut medicin. En ritual som kan te sig ganska absurd. Att det är det enda som står till buds, när det jag behöver istället är närhet, omsorg, att prata.  När det enda jag kanske behöver är att ha min mamma hos mig.

Någon såg ett rakblad där det bara fanns en penna, och det utlöste hela kedjan av händelser, om jag förstått det rätt.  Men så enkelt är det inte. Det tycks inte råda något slutgiltigt konsensus bland personalen vad man verkligen såg…Någon ur personalen ringde polisen, säger man i reportaget.

Förutsättningslöst frågat, varför? Vilka rutiner har man kring när man ringer polisen? Vad sades i det här samtalet till polisen?  Det kan vara av värde eftersom hela fem poliser kom till avdelningen, inklusive två från en speciell styrka inom polisen.

Vad fick dem att komma så många?  Vad har polisen för rutiner när personal ringer från en psykiatrisk klinik?  Finns det vissa ”signalord” som gör att det betraktas som extra allvarligt? Som att det involverar rakblad ?  Får de veta att Sinthus kamrater hade ringt till polisen redan dagen tidigare när han gjort motstånd och inte velat följa med till psykakuten?  Vad sades om Sinthu i det samtalet? Helt enkelt, vad var den samlade informationen polisen hade att gå på?

När Sinthu sa att han var lugn igen, och bad om att bli utsläppt från rummet han stängts in på, varför blev han inte utsläppt?

Svaret som ges i programmet är att man trodde att han hade ett rakblad.

Brukar inte patienterna visiteras innan de kommer upp på avdelning, om de kommit akut? Hur sannolikt var det att han hade fått tag i ett rakblad? Man ska definitivt inte ta några risker, men varför valde man att lita på en patients uppgift om ”rakblad” när man i andra fall inte litar på en patient och menar att denne kanske ”ser saker” och antas se personalen som ”monster” et cetera? Varför ifrågasattes inte den patientens uppfattning som såg ett ”rakblad”? Flera personer såg ju att det var en penna, sägs det i programmet.  Att man inte kunde bilda konsensus kring vad Sinthu Selvarajah hade i handen förblir för mig en stor gåta.

Ändå blir det ”rakbladet” som dröjer sig kvar, som blir ”förklaringsmodellen”, till och med i polisrapporterna efter händelsen, enligt Ekots reportage.

Det är oroande, och jag får intrycket att personalen också var stressad och rädd vid tillfället.

Patienter som inte vill ta medicin anses besvärliga, och om Sinthu Selvarajah nu började visa prov på att motsätta sig medicinutdelningen på avdelningen, och till och med råkade slå till en medpatient för att skydda denna från att ta sin kvällsmedicin, och dessutom talade om ”gift” då kan jag förstå att det uppstod ”kaos” på avdelningen. Men att det skulle leda så långt som till att Sinthu drabbades av hjärtstillestånd och att han senare avled?

Jag hoppas att varje steg i händelsekedjan har analyserats, inte minst en personals blick på Sinthu: Ungefär, ”han var rädd, ögonen svarta, otäckt”, och en annan, beskriver det som att ”han var som ett jagat djur” – ändå ”jagades” han så att säga vidare för att sedan när polisen kom, övermannas.

Det handlar inte om att skuldbelägga , utan vissheten om att det är bra att förstå ett förlopp i efterhand, att kunna prata om och diskutera det, och som vårdpersonal förstå sin egen rädsla och oro och hur det kan påverka en situation, och också övriga patienter på avdelningen.

Jag tänker mig att polisen är den instans som man vanligtvis inte ringer till från psykiatriska klinikerna, att det är något man gör mer i nödfall.  Oftast är ju personalen den som bäst förstår sig på patienterna och är utbildade för att ta hand om dem.  Men, å andra sidan, i situationer som bedöms som farliga är det naturligtvis polisen som ska tillkallas, m e n när det kan gå så fel som på avdelning 95 krävs något annat också. Kanske att en psykiatrisjuksköterska, anställd av polisen, alltid bör ingå i teamet som åker på larm från psyket. Just för att göra en första bedömning utifrån sin speciella kunskap och erfarenhet.  Det kan gå fel i all mänsklig verksamhet, men det måste motverkas till varje pris.

I fallet Sinthu Selvarajah blev vårdarna till syvende och sist åskådare, de stod utanför dörren, blev oroliga, någon anar att det sprayas alldeles för mycket pepparspray, och enligt vittnesmål tyder det på att tryck lades mot Sinthus rygg, vilket är totalförbjudet enligt kriminalvårdens samordnare. ( se här) Det finns risk för kvävning i samband med sådana grepp, förklaras det.

Jag är medveten om att det är lätt att ha synpunkter och åsikter efteråt. Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat om jag varit patient på avdelning 95 på Västmanlands sjukhus den kvällen.  Om jag hade sett ett ”blänk” och vantolkat det jag sett…

Hade jag haft luvjacka som Sinthu hade så hade jag kanske dragit upp luvan som ett symboliskt skydd, och dragit mig tillbaka till mitt rum, en gest om att jag ville vara ifred. Kanske för att jag skämdes för min rädsla för att jag upptäckt i efterhand att det där blänket i själva verket kom från en penna eller ett annat föremål i närheten?

Jag föreställer jag mig att det var så mycket som hängde och hade hängt över Sinthu när han blev sjuk, enligt vad jag lyssnat till i radioinslaget.  

Och mina tankar spinner på: Kanske hade han spänt sig inför jobbintervjun, så som de flesta av oss brukade/brukar göra? Han var 28 år och ville gifta sig och bilda familj, ett jättesteg för de flesta av oss. Och han hade nyligen träffat en tjej som han dejtade. Och förälskelse, inte att förglömma, brukar beskrivas som en psykos i sig, så i den meningen har många människor någon slags erfarenhet av psykos.

Ibland kan det bara bli för mycket.

Sinthu hade kommit efter ett halvår i sina studier efter första inläggningen, men jobbade extra hårt och tog igen det.  Det finns så många förklaringar varför man kan bli sjuk och må dåligt; oavsett om personen ifråga är bipolär eller inte.  Också det att tvingas bryta upp och fly från sin kända miljö med sin familj när man bara är två år…

Jag vet egentligen bara vad som sagts i programmet, allt annat är spekulationer från min sida.  Men jag har tagit fasta på att läkaren som skrev in honom den tionde december sa att han inte var aggressiv, och det fanns heller inget i hans journal som skulle tyda på det, eller att han skulle vara hotfull. Men fallet berör, inte minst för att han frågade efter sin mamma, att han kände att hennes närvaro var det enda som han behövde där och då, och det får mig att önska att de psykiatriska klinikerna ska öppna upp och göra som det övriga sjukhuset, vissa avdelningar i alla fall, att anhöriga till psykiatripatienter kan få bo över på patienthotell och kunna tillkallas, om patienten så önskar.

Det måste vara möjligt.

 Psykiatrin behöver göras mer anhörigvänlig.  Det tar tid att lära känna en människa, även inom psykiatrin, och ibland kan den anhöriga föräldern, eller föräldrarna, vara den genväg som psykiatrin behöver ta.  

Vi måste hjälpas åt att förstå. Och med vi menar jag alla dem som har intresse av psykiatrins patienters mående, att det ska bli så bra som möjligt.

Och ibland kan det vara så enkelt som närheten från en förälder, eller någon annan betydelsefull person i ens omgivning. 

Perceptionen kan leda, och vilseleda oss och hur det ibland kan gå överstyr, och kanske vore det bra om det fanns någon slags ”kontrollfunktion” inne på en psykiatrisk avdelning, även om jag är medveten om att ett ”förlopp” kan gå mycket snabbt, men att ändå försöka hinna stämma av: Vad är det vi ser, egentligen?

Den 25 september 2020 anmäldes svenska staten till justitiekanslern av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders och anhöriga till Sinthu Selvarajah, enligt Ekot, se här.

Förundersökningar har gjorts i fallet, men lagts ner igen. Civil Rights Defenders anser att förundersökningen inte gjorts på ett objektivt sätt från början, poängteras det.

/Helena-Maria

Referenser:

Bo-Göran Bodin & Daniel Velasco. 2015. Fallet Sinthu: Död i slutet rum. 26 november, 2015. Ekot, Sveriges radio.

Daniel Velasco. 2016. Fallet Sinthu: Polisens ansvar och missarna i utredningen. 26 december, 2016, (sändes programmet i sin helhet).   P1.  Sveriges Radio. Sändes också i Studio Ett den 15 december, 2016.

Daniel Velasco. 2020. Fallet Sinthu anmäls till justitiekanslern. 25 september, 2020. Ekot, Granskning. Sveriges Radio, P1

Fakta: Här är polisens farliga grepp. 26 november. 2016. Ekot. Sveriges Radio.

Läs gärna också:

Jonas Edberg. 2020. Sinthu-fallet anmäls till JK: ”Brister i utredningen”. 27 september, 2020. Västerås Tidning.

https://www.vasterastidning.se/vasteras/sinthu-fallet-anmals-till-jk-brister-i-utredningen/reptiy!hsJQR4JxskFk1sHiW1Sy9w/

Boken om två män som kämpade för ett tryggare och rättvisare rättsamhälle, globalt såväl som nationellt:

East West Street – On the origins of Genocide and Crimes against humanity

Philippe Sands, (2016), Weidenfeld & Nicolson, Orion Publishing Group, London

Boken “East West Street – On the origins of Genocide and Crimes against Humanity”  är skriven av Philippe Sands, professor i juridik vid University College of London, och som även varit verksam som jurist vid Internationella brottsdomstolen, (ICC) och World Court i Haag, (ICJ), där han har haft hand om flera fall av folkmord, bland annat  i Rwanda, Jugoslavien, Irak och Kongo.

Sands är också ordförande i brittiska PEN.

Prologen är en inbjudan och tar läsaren med bland annat till Nürnbergs justitiepalats den första oktober 1946 samt för ett återbesök den sextonde oktober 2014.

Boken är ett avtäckande av det moderna systemet av internationell rätt och de två männen bakom det: Rafaël Lemkin som försökte definiera ett begrepp som han ville ge namnet ”folkmord”, (genocide), och Hersch Lauterpacht som försökte definiera ett begrepp som han ville benämna ”brott mot mänskligheten”. (Rosenberg, 2018, se här) Den är dessutom en bok av självupptäckande, då Philippe Sands som jurist varit inbjuden att föreläsa vid universitetet i Lviv, började fråga sig själv varför han valde just juridiken när han blev varse hur hans egna vägar sammanföll med Lemkins respektive Lauterpachts.

Philippe Sands har en stark drivkraft boken igenom att lappa ihop det förflutna, kasta ljus och förstå sina huvudpersoners historia och bakgrund och hur dessa sammanträffar med en rad personer som också ges utrymme i boken.

I arbetet med boken är Sands vägledd bland annat av ett citat från Nicholas Adams, psykoanalytiker:

What haunts are not the dead but the gaps left within us by the secrets of others (ur Notes on the Phantom”, 1975).

Det fält inom juridiken som han sökt sig till visar sig stå i förbindelse med en outtalad familjehistoria som det aldrig talats högt om.  

Han skriver också i början av boken att det förflutna vilade tungt över hans farföräldrar. Och att tiden innan familjen samlades i Paris inte var något som de talade om när han var närvarande, eller på ett språk som han förstod. Han skriver vidare att efter fyrtio år inser han med en känsla av skam att han aldrig frågade sina farföräldrar om deras barndom:

” If curiosity existed, it was not permitted to express itself”. (s 4)

Sands börjar fylla i luckorna i och upptäcker att hans familj var större än han först trodde.

Boken genomkorsas just av kuriösa koincidenter som blir betydelsebärande. Ett sådant är att tre av bokens huvudpersoner Hersch Lauterpacht, Rafaël Lemkin och Leon Buchholz, Sands farfar, är födda i staden Lemberg (dåvarande Österrike-Ungern, numera ukrainska Lviv), eller i dess närhet. Eller, om än inte dess omedelbara närhet: det är 371,2 kilometer mellan Ozerisko, nära Bialystok där Lemkin föddes och Lviv.   Buchholz föddes 1904 i Zolkiew, strax utanför Lviv. 1914 ockuperades den av sovjetiska trupper och slaget som följde involverade över en och en halv miljon män, skriver Sands.  Första världskriget tvingade familjen västerut, mot Wien.  Leon Buchholz familj var bara en i mängden av tiotusentals judar som flydde Galicien. När Sands farfar återvände till Lviv 1923 eller rättare sagt Lwow, för då var staden införlivad med Polen upptäckte han att han blivit av med sin österrikiska identitet.  ett fördrag från 1919 som undertecknats i juni 1919, The Polish Minorities Treaty hade gett Leon Buchholz polskt medborgarskap, skriver Sands. Han kallar fördraget en tidig föregångare till moderna mänskliga rättighets deklaration och beskriver hur dess artikel 4 i praktiken innebär att alla som föddes i Lwow innan fördraget undertecknades 1919 skulle bedömas som polska medborgare. För detta behövdes det inte fyllas i några formulär, inga ansökningar behövdes, betonar Sands. Detta skedde ipso facto.

”Leon and hundreds of thousands of other citizens of Lwow and Zolkiew and other lands became Polish citizens. A surprise and a nuisance, this legal quirk would later save his life and that of my mother. My own existence owed something to Article 4 of this Minorities Treaty”. (s18)

1934 förlorade Sands farfar sitt polska medborgarskap 1934 när Polens utrikesminister Jozef Beck 1934 avsade sig den i ett tal till Nationernas förbund. Det innebar att han bara kunde få ett främlingspass, men det förde med sig den oväntade välsignelsen att han och hans dotters pass senare slapp stämplen med ett stort rött J som i jude.

Det är en platsens beskrivning som tar vid, Sands skriver  ingående om Lviv. Lviv är belägen mitt i Europa och nationsgränserna har dragits om vid många tillfällen under historiens gång på grund av krig. Det är ett område med många språk, kulturer och religioner och ofta har judarna hamnat mitt emellan som 1918 då de kom i kläm mellan ukrainare och polacker.

Europa har dessutom varit starkt präglad av antisemitism under sekler, och fortfarande lever tyvärr en del av den kvar hos exempelvis nynazistiska organisationer, hos andra grupper och bland enskilda.

Erfarenheterna av att tillhöra en utsatt minoritet tog Hersch Lauterpacht och Rafaël Lemkin med sig in i juridiken. De studerade båda vid den juridiska fakulteten i Lviv i nuvarande Ukraina. Om än inte samtidigt. De har dock en lärare gemensam och det är professor dr Juliusz Makarewicz.

Sands redovisar med stor noggrannhet hur de bådas egna erfarenheter och händelser ute i världen bildar grogrunden för dessa båda studenters radikala idéer som i sinom tid kommer att slå igenom mot bakgrund av händelser som bland annat ledde fram till andra världskriget och Förintelsen. Det visar hur viktig levd erfarenhet är för att ny kunskap ska uppstå och få fäste. Men Sands demonstrerar också hur svårt det var för speciellt Lemkin att få gehör för begreppet folkmord som han bland annat skrev om i boken ”Axis Rule in Occupied Europé”.  Lemkin var praktisk, skriver Sands. De nuvarande reglerna var inadekvata, det behövdes något nytt och han fortsätter:

”A new world was accompanied by a new idea, a global treaty to protect against the extermination of groups, to punish perpetrators before any court in the world. Countries would no longer be free to treat citizens as they wished.” (s.181)

 Lemkin var länge obekväm för han vek sig inte och gav upp. Istället var han en den tidens visselblåsare som i slutändan fick gehör. Att destruktionen av grupper fanns med vid Nurembergrättegången var ett ögonblick av personlig triumf för Lemkin, understryker Sands. Som ung hade Lemkin läst om folkmordet på armenierna och också med intresse följt andra fall.

Lauterpachts bidrag gällde möjligheten för en individ att väcka talan mot staten, att man som individ inte förblir ett byte för staten, utan kan få sin rätt prövad.

Med ihärdighet i sitt sökande, och med en förmåga att inte ge upp, vänder Sands på alla detaljer och ledtrådar som står att finna om sina huvudpersoner och deras liv och omkrets. Om dessa inte omedelbart ger ifrån sig någon information låter han stenen vila bland grästuvorna tills någon annan detalj pekar på den igen. Det tar flera år ibland, förklarar Sands.

Det är så en sanningssökare och historiker jobbar, tänker jag imponerat.

Den fjärde huvudpersonen är Hans Frank som var jurist och försvarade nazisterna i en mängd rättsfall. En sådan rörde Leipzig 1930 (s. 210) Oktober 1939 blev han generalguvernör för ”generalguvernementet” för det ockuperade polska territoriet, tillsatt av Hitler själv.  I praktiken innebar ockupationen att Polen var annexerat av Tyskland och att dess lagar rådde där.  En av hans närmaste medarbetare var Otto von Wächter som tillsattes som guvernör för Krakow.

 Hans Franks och Otto von Wächters söner har jämfört med Sands, erfarenheter och liv som skiljer dem från honom, ändå kommer han dem nära. Niklas Frank har exempelvis vuxit upp på slottet Wavel i Krakow där hans far flyttade in med sin familj för att förödmjuka polackerna ytterligare eftersom det varit ett säte för polska kungar.  Niklas Frank är journalist och en hängiven motståndare till nazismen. Han har skrivit en bok om sin far ”The Vater” som är en skoningslös attack, enligt Sands. Otto von Wächters son Horst von Wächter säger till Sands i boken:

 ”I know that the whole system was criminal and that he was part of it, but I don`t think he was a criminal. He didn`t act like a criminal”.  (s.250)

Sands vågar gå nära som den jurist och författare han är och vågar vara nyfiken och ställa frågor till alla de personer som förekommer i boken. Kanske för att han har en förmåga att skapa relationer, och i hans samtal med Horst von Wächter så uppstår en spricka där denne tillstår:

”Indirectly, he was responsible for everything that happened in Nürnberg.”

Indirekt? frågar Sands, och skriver att Horst von Wächler var tyst en lång stund.  Och att han såg att hans ögon var fuktiga.  Vilket fick Sands att fråga sig om han hade gråtit.

Försvar kan krackelera, spricka upp. Det är inte så lätt att detronisera en föräldragestalt, speciellt om man idealiserar. I boken blir våra mänskliga försvar- och överlevnadsstrategier tydliga oavsett. Som Sands egen mamma Ruth som för att orka leva och gå vidare med sitt liv behövt förtränga missionären Elsie Tilney som räddade hennes liv när hon förde henne till pappan Leon i Paris. Frågorna från hennes son väckte smärtsamma minnen till liv.

Boken är ett mäktigt arbete, som vid sidan av huvudstoryn visar mig, sida efter sida, hur viktigt, och avgörande det kan vara, att inte låta någon definieras av varifrån den kommer, av sin etnicitet eller sina rötter.

(inlägget har varit publicerat tidigare på annat ställe. Bokens svenska titel är ”Vägen till Nürnberg. En berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa”, se https://www.adlibris.com/se/bok/vagen-till-nurnberg-en-berattelse-om-familjehemligheter-folkmord-och-rattvisa-9789100178949)

/Helena-Maria


Källor:

Rosenberg, Göran. 2018. Han skriver fram folkmordets födelse. 2018-02-04. Expressen.

Läs gärna också:

Linehan, Hugh.2020. The former prince of the Nazi regime, who still defends his father. The Irish Times. 2020-04-26.

https://www.irishtimes.com/culture/books/the-former-prince-of-the-nazi-regime-who-still-defends-his-father-1.4235916. Sun, Apr 26, 2020.

Lyssna också gärna till podcasten i anslutning till ”The Irish Times”- artikeln ”Inside politics: Philippe Sands: talks to Hugh Linehan” och Philippe Sands egen podcast ”The Ratline” som Hugh Linehan refererar till: https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep1-the-ratline-secrets-in-the-castle/id1205462850?i=1000420003692

Boken (som jag inte läst, men är nyfiken på) som ”Ratline” handlar om är:

Sands, Philippe. 2020. Råttlinjen: kärlek, lögner och rättvisa i en nazistförbrytares spår. Stockholm, Albert Bonniers förlag.

https://www.adlibris.com/se/bok/rattlinjen-karlek-logner-och-rattvisa-i-en-nazistforbrytares-spar-9789100185206

Se gärna också den brittiska dokumentären från 2019 på SVT play med manus av Mark Hayhurst: ”De som kände till Förintelsen”. (”Should We Bomb Auschwitz?” lyder originaltiteln).

https://www.svtplay.se/video/32175343/de-som-kande-till-forintelsen?id=8vB1k6x

”Historien på tapeten”.

Jag har den senaste tiden stött på två oberoende artiklar, en kulturdebattartikel i DN den 23 augusti, den andra en gästkolumn i GP från början av september, som lite godtyckligt gör uttalanden om historien, som förefaller mig något olyckliga. Detta mot bakgrund av de inlägg jag skrivit om de så kallade sinnesslöa, numera människor med intellektuella funktionsnedsättningar, och tvångsteriliseringar i Sverige.

Det går inte enligt min åsikt att ”lämna konflikten om arv och miljö åt historieböckerna” som Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och Patrik Magnusson, chef för Tvillingregistret, skriver lite lättvindigt i sin debattartikel, en replik till sociologen Johan Alfonsson.

Det är en olycklig formulering för historien bär vi alltid med oss, inte minst de som blev utsatta för tvångsterilisering. Historien sätter spår.

Även om forskarsamhället i dag har konsensus kring genetikens respektive miljöns roll i våra liv, så betyder inte det att forskningssamhället, eller delar av det, inte har varit, eller skulle kunna vara, påverkbara för ideologiska eller politiska strömningar. Det har inte minst klimatfrågan visat. Och vad det gäller genernas betydelse i våra liv så har det funnits en pendelrörelse över tid, ibland mindre emfas, ibland större – det kan gå trender i allt. Att det finns konsensus nu behöver inte betyda att det kommer att vara så för all framtid, som också poängteras.

Det jag också vänder mig mot är att om historien ”avvisas” så avvisar man också vetenskapshistorien, och all annan historia, den är bara för historieböckerna. Som om vi växt ur historien.

I det här inlägget vill jag peka på ett sätt att se, och kanske lära av historien, som diskuterades i det senaste programmet av Filosofiska rummet i P1. Programledaren Cecilia Strömberg bjöd in tre gäster för att diskutera de här frågorna: Hans Ruin, professor i historia på Södertörns högskola, författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink, och professor i historia vid Lunds universitet, Klas-Göran Karlsson.

De belyser just de tankegångar som jag efterlyser för att ge perspektiv på ovan nämnda formulering om att så att säga ”lämna historien åt historieböckerna”, men också om en formulering i en gästkolumn i GP av Jan Emanuel Johansson, som jag kommer att återkomma till längre ned i texten.

Hans Ruin säger bland annat i Filosofiska rummet att det förflutna blir tillgängligt och begripligt utifrån de situationer vi står i, men att historia också handlar om vad människor har gjort, liv som levts, och handlingar som har utförts, och att det i det här finns en ömsesidighet i det här. Ruin menar att genom den handlar det om att öppna så att säga nuets blick för det som varit och i den meningen släppa in historien genom våra egna erfarenheter. Han säger vidare att det som är så fascinerande och som kan vara så genomgripande med historiska studier är just att vid någon punkt i den ”ömsesidiga dialogen” när vi öppnar oss för det förflutna, så kan det påverka oss, trots att det inte finns, bara är rester av något etc. Genom att det kan öppna förståelserum hos oss själva som vi inte tidigare kände till, menar Hans Ruin.

Elisabeth Åsbrink har ofta mötts av attityden ”låt det förflutna vara, gräv inte i det”, berättar hon. Men hon framhåller då att hon drivs av en syn på tiden att att ”då:et är bara en del av nuet, det är bara lite längre bort i rummet”. Men hon betonar att det påverkar oss, och att om vi inte får syn på det då, om vi inte utforskar det, då vet vi inte vad som påverkar oss. Åsbrink exemplifierar med handfallenhet inför tankar och rörelser, att vi inte förstår var de kommer ifrån och vi tror kanske att de är nya. Det är ett av de perspektiv som Elisabeth Åsbrink håller fram.

Hans Ruin menar att ett djupt utforskande av en traumatisk historia kan faktiskt öppna blicken för något helt annat och att man då kan prata om att studiet av historien, både den egna och någon annans, kan få en humaniserande effekt. Det vill säga, förtydligar han, man ökar sin repetoir av att förstå.

Cecilia Strömberg tar upp Nietzsche som menade att samhällen även behöver glömma och inte fastna i oförrätter utan gå vidare.

Hans Ruin ger exempel på hur det kan handla om att inte just glömma, men kanske att lägga förbrytelser bakom sig. Ibland genom sanningskommissioner, påpekar han. Som i Sydafrika. Ruin berättar hur man där försökte att lägga förbrytelserna bakom sig, men att det gick för snabbt, att den levande smärtan i historien någonstans fortfarande krävde ett rättsligt efterspel.

Men det finns också glömska i en annan mening, framhåller Hans Ruin. Den glömskan som sjunker bort så att vi klarar att gå vidare som samhälle. Om alla oförrätter skulle leva kvar på samma nivå då skulle den mänskliga gemenskapen fullständigt kollapsa, understryker Ruin.

Klas-Göran Karlsson understryker också att det finns olika slags glömska. En han nämner är den mer ideologiska glömskan som bygger upp en ideologisk berättelse, men som inser att det finns delar av den där berättelsen som inte passar in utan som man då glömmer bort, nästan förtränger. Han benämner också den glömskan som tonar bort, och en tredje variant som mera handlar om att ”lägga historien till rätta”. Sätten att bekräfta historien i efterhand ”som den är” kan, enligt Karlsson, vara olika försoningsåtgärder, genom erkännanden, genom förlåtelse och många ord som ofta dyker upp till exempel när man diskuterar historiekommissioner och deras arbeten.

Elisabeth Åsbrink ger också exempel från Sydafrika, där hon var strax före pandemin bröt ut, och varnar för att lägga locket” på och det alldeles för tidigt, vilket skedde i Sydafrika när ”försoningstanken” blev pålagd allt. Hon menar att det som hände var att ingen tog ansvar, ingen avkrävdes ansvar, och därför lämnades människor åt sin vrede, berättar hon och hänvisar till samtal med både svarta och vita sydafrikaner.

Nu kommer jag till det andra uttalandet om historia. Så här skriver Jan Emanuel Johansson som slutkläm i en gästkolumn i GP den 4 september:

”Många partiet har en mörk historia, men nutiden blir inte ljusare av att vi smutsar ner politiken med det förflutna på det sättet.”

För att förstå kolumnen bör man givetvis läsa den i sin helhet, men återigen, historien påverkar nuet, det går inte att ”lägga locket” på eller ”mörka”, den finns där, outtalad eller inte. Utan bearbetning ”fastnar” vi. Och förnekar vi den kanaliseras den underjordiskt, i vårt privata liv som i det samhälleliga. Genom att tala om mörkret tar vi fram spökena ur garderoberna, vädrar vi och lämnar plats för nya tankar et cetera.

Ofta är det blicken utifrån som förmått fokusera på sådant i vår historia som vi som samhälle låtit bli att bearbeta, inte uppmärksammat eller förmått att se. Jag tänker exempelvis på Lawen Mohtadis bok om Katarina Taikon, ”Den dagen jag blir fri” och boken ”De rena och de andra” från 1999 av Maciej Zaremba. För att förtydliga vad jag menar, vad en bok kan betyda, vill jag citera ett omdöme om en annan bok, en bok av författaren Jonathan Goldhagen.

”…helped sharpen public understanding about the past during a radical period of change …” ( Källa: se här)

Att hylla Per Albin Hanssons ”folkhem” på det sättet som Jan Emanuel Johansson gör skaver mot bakgrund av att ”folkhemmet” inte var välkomnande mot alla: Vissa gruppers DNA ville man inte veta av, människor skulle tvångssteriliseras, och helst ”utgå” ur folkmaterialet. Inte minst fattiga människor, svaga grupper överhuvudtaget. Människor lätta att sparka på. Dessutom rådde inte religionsfrihet, vilket är lätt att glömma. Det är bara ”Konung” som måste vara ”av den rena evangeliska läran” enligt successionsordningen. ( se här )

Ska det åter ”sorteras” och ”avskiljas”? På vilket/vilka sätt? Vad betyder exempelvis ”nåbar tillhörighet”?

/ H-M

Referenser:

Frans, Emma & Magnusson, Patrik. 2021. Lämna konflikten mellan arv och miljö åt historieböckerna. Kulturdebatt. Dagens Nyheter. 202108-23.

P1. Filosofiska rummet. Kan vi lära av historien? Programledare Cecilia Strömberg. 2021-09-05.

https://sverigesradio.se/filosofiskarummet

Johansson,Jan Emanuel. 2021. Sluta bråka om partiers historia-se framåt istället. Gästkolumn. Göteborgsposten. 2021-09-04.

https://www.gp.se/ledare/sluta-br%C3%A5ka-om-partiers-historia-se-fram%C3%A5t-i-st%C3%A4llet-1.54109963

Lyssna gärna också på Dr. Gabor Mate, speciellt åtta minuter in i youtubeinslaget ”Why you are haunted by the past1”, om ”brain development”. Inslaget publicerades för två veckor sedan på youtubekanalen ”Motivation Thrive”, se här.

”Motkraft”.

Man kan behöva lite ”motkraft” i vardagen: Känna igen sig i andra, dra paralleller.

Motkraft när människor projicerar, ser ner på eller bär på fördomar och förutfattade meningar om en själv och andra.

En som ger motkraft, som i Sommar i P1 och alldeles nyligen i en DN-krönika, är författaren och journalisten Patrik Lundberg. I den senare skriver han om diktsamlingen ”Var vänlig och bygg inga berg – betraktelser från kassan” av författaren och kassörskan på en Ica-butik i Malmö, Lina Arvidsson, (utgiven på Konsai förlag).

Lundbergs kritik mot klassamhället – begreppet känns närmast på utdöende av det skälet att det förekommer sällan i debatten- är lågmäld, intensiv och skoningslös.

I DN lyfter han fram Lina Arvidsson, som ”med poesins hjälp vill vrida på perspektivet” och visa upp det ”låglöneland” som många ser som tillfälliga stationer, som något man inte ”blir någonting” på. Som är utbytbara i samma stund som den ”orkeslösa armen” med handledsstöd och skena inte förmår gripa eller lyfta ens ett mjölkpaket.

/H-M.

Vem vill leva i ett ”luftslott” till samhälle?
Om inte ett samhälle är varsamt med sitt ”golv” finns det heller inget ”tak”, för att travestera C. S. Lewis liknelse om ljus och mörker. Bild: H-M.

Referenser:

Lundberg, Patrik. 2021. Jag drömmer om en värld där kassörskor inte ses som förlorare. Böcker/Krönika. Dagens Nyheter. 2021-09-01.

https://www.dn.se/sverige/patrik-lundberg-jag-drommer-om-en-varld-dar-kassorskor-inte-ses-som-forlorare/

Lundberg, Patrik. Sommar & Vinter i P1. 2020-08-06.

Läs gärna också (nytillagt):

Lundberg, Patrik. 2021. Arbetarnas samlade värk blir ingen valfråga. Böcker/Krönika. Dagens Nyheter. 2021-09-15.

https://www.dn.se/sverige/patrik-lundberg-arbetarnas-samlade-vark-blir-ingen-valfraga/

Levin, Amat. 2021. Satiren i ”Parlamentet” visar varför vapenvåldet inte ses som den nationella kris den är. Kultur/Krönika, Dagens Nyheter. 2021-09-15.

https://www.dn.se/kultur/amat-levin-satiren-i-parlamentet-visar-varfor-vapenvaldet-inte-ses-som-den-nationella-kris-det-ar/

”Föräldrar kan inte bara lämna bort sina barn och glömma dem”.

Anknytningsteorin kom som en chock för föräldrar som tvingats avskilja sina barn till anstalter.

När föräldrar till barn med funktionsnedsättning/hinder fick höra talas om tidig anknytning och att deras barn har samma behov som alla andra barn, blev de chockade, framhåller barnpsykiatrikern och professorn, (se här), Karl Grunewald i sin bok ”Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia”, 2008, (s. 228) De hade ju enbart följt läkarnas råd att lämna bort sina barn till ett vårdhem.

Det här var en av de mest laddade frågorna under 1960-talet, understryker Grunewald.

Diskussioner med föräldrar visade honom att de hade en stark vilja att behålla sitt barn hemma, om samhället bara stöttade dem tillräckligt. Det var inte alls som många barnläkare trodde, att man kunde lämna bort sitt barn och glömma dem. (s. 227)

”Läkarna såg mer till vad de trodde var föräldrarnas bästa än till barnets behov.  Det visade sig att föräldrarnas och barnets behov sammanfaller: blir föräldrarna stöttade, och kan man förmedla en tro på barnets utveckling, så orkade de md i en utsträckning som man tidigare inte anade. Vad mer är: de är öppna och kapabla till att ta emot råd och handledning och har egna kunskaper och erfarenheter. Men vägen till en allmän acceptans av dessa insikter var lång.” (s. 228)

 I ett tidigare inlägg, (se här), skrev jag lite om föräldrarnas motstånd mot att lämna bort sina barn till de så kallade sinnesslöskolorna, vilket blev obligatoriskt för bildbara sinnesslöa i och med 1944 års lag.

Men det fanns också föräldrar som medvetet valde att lämna bort sina barn. Grunewald fick ett brev från en kollega som var läkare på ett privat vårdhem för barn i Skåne året 1960. Kollegan hade fått ett brev från en förälder som lämnat bort sitt barn med Downs syndrom och istället tagit ett adoptivbarn. (s. 231) Kollegan gör antagandet att ingen i släkten eller bekantskapskretsen känner till det här barnet som lämnats bort. Nu är det emellertid så att barnet med Down’ s syndrom skickat en julhälsning till sina föräldrar, vilket väckt stor oro i familjen, meddelar kollegan till Grunewald i brevet.

”Kan du ordna så att föräldrarna i fortsättningen slipper dessa livstecken från … är de mycket tacksamma”. (s. 231)

Grunewald understryker att barn med Downs syndrom var den grupp som föräldrarna först behöll hemma, om de bara fick rätt information och stöd från början. (s. 455)

Innan jag går vidare vill jag passa på att referera till det föregående inlägget, se här, där forskaren Sara Hansson i sin avhandling ”Den goda vården”, bland annat betonar att man måste försöka förstå, även om man inte gillar en handling. (s. 20) Eller till och med avskyr den, fasar. Och vem hade jag varit om jag varit i en liknande situation som paret ovan som Grunewald beskriver? Det är lätt att slå in öppna dörrar från en utkikspunkt på betryggande avstånd från dessa årtionden, med nuvarande människosyn och lagstiftning.  Men trots att allt blivit bättre för dem som tidigare varit anstaltsbundna exempelvis, så är allt inte är så ”fullkomligt” som det kanske ser ut .

När omsorgslagen av ”Lag om Särskilt Stöd”, (LSS), kom (som rör bland annat personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) så handlar rättigheterna om boendeform, daglig verksamhet et cetera, läser jag i läkemedelsboken.se under rubriken ”Läkemedel hos personer med utvecklingsstörning.” Men den ger ingen rätt till speciella läkare eller sjuksköterskor, skriver de båda författarna, Inger Näslund, Vuxenhabiliteringen, Karlstad och Sten Björkman, Habiliteringen, Blekingesjukhuset, Karlshamn.  I dag är det primärvården som har hand om de här patienterna, och Näslund och Björkman påpekar att det är svårt att ställa diagnos på grund av de kommunikationsproblem som föreligger. Därför menar de att personer med utvecklingsstörning bör ha förtur till fast läkarkontakt i primärvården så att patient och läkare/ sjuksköterskor lär känna varandras sätt att fungera.

”Om man setts förut är möjligheten att senare korrekt bedöma ett akut tillstånd betydligt bättre. Läkarbesök bör om möjligt planeras till ordinarie läkare”. (lakemedelsboken.se, se här, uppdaterat senast 2015-08-27)

”Barn och ungdomar har god tillgång till sjukvård vid barnklinikerna, men efter 18 års ålder saknas för närvarande ett system i Sverige som garanterar att vuxna med utvecklingsstörning får kontakt med läkare med specifik kompetens rörande funktionshinder.”  (lakemedelsboken.se, se här)

Grunewald berättar i sin bok att psykologen Inga Sommarström i Stockholm var den första psykologen som förde systematiska personliga samtal med vuxna utvecklingsstörda i syfte att de skulle lära sig förstå sig på sig själva.  (s. 453) Han framhåller vidare att det bröt med den tidigare rådande inställningen att man inte skulle prata med personen om hans eller hennes funktionhinder. Sommarström introducerade även begreppet handikappmedvetande.

”Genom förstående samtal, pröva-på-träning och nya upplevelser ville Sommarström skapa ett positivt handikappmedvetande.” (s. 453)

 Grunewald beskriver hur begreppet blev allmänt erkänt och skapade en syn på vikten av att ta hänsyn till den enskildes personlighet och tidiga upplevelser. (s. 453) Det var som om de utvecklingsstörda äntligen fick bli subjekt. Han beskriver också hur det påverkade innehållet i fortbildningen för personalen och diskuterades i många FUB-sammanhang, (FUB, se här)

Grunewald som bland annat var medicinalråd och byråchef vid Socialstyrelsen 1968 och var chef för byrån vid handikappfrågor 1981-86, skriver i sin bok:

”Ännu på 1950-talet var vården av ”de obildbara” barnen mer isolerade och fattigare än någon annan vård i vårt land. Det härskade en kategorisk ”annorlundasyn” på dessa barn. ’Det lönar sig inte’, sa man.” (s. 375)

Men med experter och utbildad personal och nybyggda vårdhem hoppades man ändra på det här synsättet, skriver Grunewald.  (s. 375) Men resultaten av förändringarna uteblev, och det som visade ge bättre resultat och dessutom var billigare, enligt Grunewald var hemmavård för barn med stöd och undervisning.  Det inledde nedläggningen av vårdhemmen på 1980-talet. (s. 375)

Vid en inspektion 1973 vid institutionen Jättunahemmet i Flen visade det sig släpa efter i standard, påpekar Grunewald. Den uppgjorda femårsplaneringen följdes inte.  Vid en inspektion tre år senare kvarstod bristerna. Underbemanningen var extrem med 176 anställda på nästan trehundra barn och vuxna. (s. 397)

”Följden var bl. a att läggningen av barnen måste börja redan kl. 15.00 och att bara hälften av de vuxna fick någon sysselsättning.  De två planerade vårdhemmen för barn och ungdomar som skulle ha byggts i städerna med barnklinik hade inte kommit till stånd. Läkar- och tandläkarinsatserna var helt otillräckliga.” (s. 397)

Grunewald och skolinspektören som samtidigt gått igenom särskolan i länet hade bokat in ett möte med förvaltningsutskottets ordförande dagen därpå för att gå igenom sina iakttagelser och redovisa sina förslag till ändringar. En stab på åtta personer väntade honom och skolinspektören och de möttes med orden att de inte var välkommen till detta landsting. De meddelade helt sonika att de hade egna sakkunniga. Det blev en ”strid” där Jättetunahemmets föreståndare instämde med Grunewalds kritik, och det visade sig att både föräldrar och anhöriga hade krävt bättre förhållanden, men landstinget hade valt att slå dövörat till.

Vipeholms sjukhus öppnades 1935 för så kallat svårskötta sinnesslöa personer. (428). Grunewald beskriver hur sjukhuset var en nybyggd kasernbyggnad kompletterad med för ändamålet uppförda byggnader på två och en halv kilometers avstånd från stadskärnan i Lund. Sjukhuset började med 600 platser för män och det byggdes till och med ett järnvägsspår på området så att man lätt kunde forsla in patienter från hela Sverige.  (s. 428) Ganska snart byggdes Vipeholm till med en paviljong för 150 kvinnor, och det dröjde inte länge förrän man även skrev in barn, berättar Grunewald.  Han tar upp att dödligheten var hög på Vipeholm under de första åren. (s. 433) Till stor del berodde det på att kosten var dålig, särskilt under krigsåren, förklarar han. 1942 dog 88 av de 813 patienterna påpekar han, men redan året därpå ska dödstalen ha sjunkit. (s. 433) Om inte anhöriga hade råd att ta hem dem, begravdes de döda i Lund:

”Begravningsakten hölls i kapellet på sjukhuset med två skötare som vittnen, klädda i sina mörka vinteruniformer. Jordfästningen ägde rum på Norra kyrkogården. Där ligger nu barn, kvinnor och män från hela Sverige begravda, men endast några få fick en egen gravsten. ” (s. 433)

Det är Sveriges största massgrav i modern tid, med 560 personer, glömda i livet och glömda i döden, skriver Grunewald.   Det har skrivits om, och bland annat gjorts radioreportage om sockerförsöken på Vipeholms sjukhus, (se här och här).  När försöken på dessa personer med sinnesslöhet blev kända besökta statsrådet Gunnar Hedlund Vipeholm, berättar Grunewald och beskriver hur Hedlund uttalade sig om hur förvånad han var över att ingen enda av ”de sinnesslöa experimentbarnen” beklagade sig över den behandling de fått.

Hedlund fick ett svar i form av en dikt från författaren Stig Dagerman, se här.

Grunewald skriver också i sin bok att svåra former av fattigdom hos familjer, som bland annat barnpsykiatrikern Alfhild Tamm, vittnade om, började försvinna under 1940-talet och var rena undantaget efter 1950-talet. Därmed försvann även mängden av understimulerade och undernärda barn och antalet lindrigt utvecklingsstörda minskade, påpekar han.

Men på vårdhemmen var förhållandena fortfarande ibland oerhört torftiga, som på det privata vårdhemmet utanför Enköping, som Grunewald berättar om, bland annat refererande också till reportage i Dagens Nyheter och Expressen 1961. (s. 390) Grunewald beskriver att antalet platser var närmare hundra.  Endast en personal fanns tillgänglig under natten, och personalen flydde från vårdhemmet på grund av de långa arbetstiderna och den låga lönen.

”Personalen använde samma badvatten för upp till tio kvinnor. En, eventuellt flera, personer fick sitta fastbundna på toalettstolen i timmar.  På en avdelning för 20 personer diskades porslinet i det kombinerade tvätt- och toalettrummet. Tio fysiskt funktionshindrade kunde sitta uppe, men inte gå själva. De tillbringade hela dygnet i sina sovrum och utförde sina behov på hink eller bäcken. Endast vid lämplig väderlek fick de komma ut på en terrass. Barn vårdades tillsammans med vuxna. Barnens leksaker rymdes i en pappkartong.” (s. 390-391)

Detta var alltså 1961, fast forskningen visste bättre, och Sverige var i färd med att bekämpa fattigdomen, sedan mer än ett årtionde, som Grunewald redogör för ovan.

”Forskningen kring barn som växer upp i fattigdom tog fart efter andra världskriget. Den visade att orsak till begåvningsbristen var främst bristen på protein i kosten i kombination med psykologisk-pedagogisk understimulans. Därtill kom att dessa barn drabbas av infektioner och hjärnskador oftare än andra barn. Tidiga insatser hos små barn kunde i stor utsträckning häva tillståndet, men hos några år gamla barn gav dessa insatser inte samma resultat. ( s. 289-290)

Grunewald refererar också till vad en s-politiker, som var ordförande i Omsorgsdelegationen gav uttryck för i en intervju i ”Pockettidningen R”:

”Jag brukar säga att man kan tänka sej att de utvecklingsstörda grupperade utefter en stege. Med de bäst utvecklade på översta steget och de mest lågstående varelserna längst ner. – Och i en valsituation mellan att sats på de högstående och de lågstående så anser jag nog att vi måste satsa på dem som finns på översta steget. Då först får vi ut mest av pengarna… Det betyder inte så mycket var dom befinner sig, eftersom dom inte uppfattar miljön omkring sig.” (s. 167)

Grunewald skriver i n ”Från idiot till medborgare” att tillhöra kategorin sinnesslö var liktydigt med att i alla juridiska sammanhang saknaderättslig handlingsförmåga. Även om ”bildbara sinnesslöa” kunde tillägna sig kunskaper ansågs de som icke vittnesgilla. (s. 199)

Det rådde en sorts omvänt rättsskydd: medborgaran skyddade sig mot sinnesslöa istället för att skydda dem mot att bli utnyttjade och kränkta. Härtill kom övertron på intelligensmätningens exakthet och beständighet. En intelligenskvot från barndomen fick gälla även som vuxen. Begåvningsnedsättningen ansågs vara ett statiskt tillstånd.” (s. 199-200)

Också enbart grundad på sin efterblivenhet och utan eget medgivande kunde vuxna utvecklingsstörda personer under åren 1950 till 1968 tas in på psykiatriskt sjukhus, skriver Grunewald. (s 203) 1968 togs emellertid ett viktigt steg bort från mentalsjukvården, påpekar han då det krävdes en psykisk sjukdom eller ett jämställt tillstånd för att kunna skrivas in.

De har också medicinerats med neuroleptika, och Näslund och Björkman tar i läkemedelsboken.se upp att senare studier har starkt ifrågasatt användningen av neuroleptika mot aggressivt och utmanande beteende hos patienter med utvecklingsstörning. Det står att osäkerhet föreligger beträffande effekt och säkerhet vid långtidsbehandling. Det finns väldigt många förbehåll och rekommendationer kring den här patientgruppen att inte använda neuroleptika, inte minst för att aggressivitet och beteendestörningar kan ha annan orsak än medicinsk/psykiatriska står det i faktaruta 4, som handlar om ”omprövning av psykofarmaka – behandling”.

Eftersom ”Riksförbundet för Social och Mental Hälsa”,  (RSMH) tillhör paraplyet Funktionsrätt ser jag en väldig fördel, att olika grupper under paraplyet samarbetar kring just psykofarmaka och hur dessa inverkar på individer och hur en vård, för alla individer enligt deras unika behov, skulle kunna se ut utan psykofarmaka eller i alla fall långvariga bruk av densamma. Vidgar man perspektivet och just arbetar tillsammans kan man nå längre. Äldre är också en grupp som ges neuroleptika. demenscentrum.se, (Svenskt Demenscentrum, (SDC), se här, som invigdes 2008) skriver i ett inlägg av Magnus Westlander från 11 juni, 2008, att ”antipsykotiska läkemedel skadar ofta mer än gör nytta” för äldre människor.  Westlander berättar att på brittiska sjukhem använder upp till 60 procent av de boende neuroleptika.  Även i Sverige är det vanligt förekommande står det.  Vidare att i Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för äldres läkemedel sägs att neuroleptika bör reserveras i första hand för psykotiska tillstånd, till exempel hallucinationer och vanföreställningar.  Men enligt Johan Fastbom, sakkunnig i läkemedelsfrågor på Socialstyrelsen, ordineras de i praktiken även mot andra symptom. 15-25 procent ligger siffran på för dem som får neuroleptika av andra orsaker.

Motivet bakom att ge neuroleptika vid icke-psykotiska tillstånd är när någon äldre är mycket aggressiv i beteendet i en omvårdnadssituation exempelvis. Då blir situationen ohållbar. Men detta bör vara undantagsfall betonas det och Johan Fastbom beskriver varför:

”För det första är neuroleptikans effekt på måttliga beteende störningar helt enkelt dålig (jämför ovan enligt rönen som också påvisats vid utvecklingsstörning, min anm.) För det andra har de biverkningar i form av bland annat Parkinsonliknande symptom och blodtrycksfall. Ofta blir personen ifråga också avtrubbad.” (https://demenscentrum.se/nyheter?nyhet=4224)

Han nämner också i intervjun som görs av Magnus Westlander på demenscentrum.se/ny forskning att ett tredje skäl är att läkemedlen kan hindra ett bättre omhändertagande:

”Det finns mycket man kan göra när en person med demens är orolig. Smärta, förstoppning, svårt att kissa-kroppsliga åkommor kan många gånger yttra sig som beteendestörningar och det kanske man inte upptäcker om personen ifråga ges läkemedel med dämpande effekt.”

I en ingress på demenscentrum.se som också handlar om antipsykotiska läkemedel från den 22 september, 2011, skriven av Magnus Westlander se här, står det att ny forskning ger ytterligare stöd för en restriktiv förskrivning av antipsykotiska läkemedel vid demens. En stor brittisk studie visar på ökad risk för allvarligare biverkningar som blodpropp vid just demens.

Det är också vissa psykiatriker som numera informerar sina psykiatripatienter att om man har behandlats med neuroleptika som Haldol och Mallerol (numera förbjudna, men används ändå) under längre tid så löper man ökad risk för demens. Men hur vanligt det är att psykiatriker informerar om detta vet jag inte.

Jag läser bland annat på ”Statens Beredning för Medicinsk och Social Utveckling”, (SBU), se här, att de skriver, i samarbete med journalisten Vanna Beckman, att vid psykos bör medicineringen inledas först efter en vecka efter att symptomen har börjat, eftersom de kan hinna förbättras av sig själv under tiden. Det här publicerades redan 1998-01-01 (sbu/sv/publikation) som det ombeds läsaren att observera. För mig är faktiskt det där om en ”första vecka” något nytt som jag inte haft någon vetskap om, men som låter väldigt bra: Att psykiatrin inte omedelbart tar till det stora ”artilleriet”, det mest drastiska.

Det som sker kanske mest på reflex, och av personalbrist.

/H-M

Referenser:

Grunewald, Karl och Ingrid Sundqvist, (red). 2008. Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia. Gothia förlag.

Läs gärna också inlägget om psykiatern och psykoanalytikern Frances Tustin och de så kallade ”Frances Tustin-barnen”, se här.

och här:

Insidan. 2021. Barns anknytning – här är de största missuppfattningarna. Dagens nyheter. 2021-05-26.

https://www.dn.se/insidan/barns-anknytning-har-ar-de-storsta-missuppfattningarna

”Arkiverat motstånd”.

I avhandlingen ”I den goda vårdens namn. I sinnesslövård i 1950-talets Sverige”, 2007, av forskaren Sara Hansson berör hon inledningsvis bland annat sitt förhållningssätt till ett ”känsligt källmaterial”. Men jag ska börja med att ta upp hennes förhållningssätt till begreppet sinnesslö et cetera.  Hansson förklarar att när det gäller språket i källmaterialet som en historiker ställs inför så är situationen lite speciell. (s. 21)

Begreppen sinnesslö, sinnesslöanstalt och sinnesslövård ingår som bekant inte längre i dagens språkbruk. Under årens lopp har inte bara ny terminologi växt fram som ersatt uttryck vilka upplevs som uttjänta: själva principerna för kategorisering har förändrats. Eftersom man inte bara använder andra ord utan också ser annorlunda på normalitet och avvikelse jämfört med för femtio år sedan, så kan inte dagens begrepp användas. I den här avhandlingen används därför de samtida källornas språkbruk, trots att det med dagens värderingar uppfattas som nedsättande.” (s. 21)

 Hansson noterar också att många redan under 1950-talet, årtiondet som hon ägnar sin avhandling åt, gav uttryck för uppfattningen att sinnesslö begreppet hade en negativ klang och därför i 1954 års lag om psykiskt efterblivna.

Även anstaltsbegreppet genomgick en liknande förändring. ( s.21) Begreppet i sig började ses som en typisk representant för icke-önskvärda aspekter av vården och kom gradvis att ersättas av begreppet institution istället, skriver Hansson. ( s. 21)

Men det finns andra viktiga aspekter av avhandlingsarbetet gällande de sinnesslöa som Sara Hansson tar upp och problematiserar, vilket är väldigt förtjänstfullt, och en lektion i sig. Förutom att följa sekretesslagstiftningen, betonar hon att hennes uppfattning är att forskarens respektfulla förhållningssätt även bör omfatta personer som förekommer i källmaterialet men som formellt sett inte omfattas av sekretesslagstiftningen.

Som exempel nämner Sara Hansson myndighetspersoner, läkare, anstaltsföreståndare och övrig personal på sinnesslöanstalterna. (s. 20) Som historiker pekar hon pekar på att normer och värderingar har förändrats sedan 1950-talet.

”Handlingar som under tidigare decennier hade ett brett stöd, både i lag och i den allmänna opinionen, kan i dag uppfattas som kränkande. Min ambition är inte att hänga ut personer mot bakgrund av deras handlingar i förfluten tid. På motsvarande är meningen heller inte att lyfta fram eller upphöja individer som handlar mer i enlighet med dagens lagstiftning, normer och värderingar.” (S.21)

Nu betonar dock Hansson att det inte är fullt så enkelt som hon kanske får det att låta. Hon understryker det faktum att man inte kan bortse från att all historieskrivning präglas av forskarens egna erfarenheter och ideal såväl som forskningens förutsättningar och läge.

”Samtidigt finns i etiken sällan allmängiltiga svar, varje situation måste bedömas för sig och även då kan det vara svårt att tvärsäkert peka ut vad som är rätt respektive fel. Reflektion kring forskningens etiska problematik kan därför vara ett steg, inte nödvändigtvis det ”rätta” förhållningssättet, men mot en mer genomtänkt syn. ”( s. 20)

 Hansson fäster också uppmärksamheten vid att ämnen som rör svaga gruppers åsidosättande väcker starka känslor. Hon går in på vad som ligger i forskarrollen; att kunna kontrollera sina känslor och istället för att fördöma försöka förstå varför det blev som det är. (min kursivering) (s. 20) Hon refererar till den danska historikern Lene Koch som i ”Tvångssterilisation i Danmark 1929-67” skriver om riskerna med att dela in världen i ont och gott, svart och vitt.  (s. 20) Sara Hansson framhåller att konsekvensen kan bli att forskaren då hamnar i en ”Indignationens historiografi” där forskaren blir advokaten som ska försvara en klient. (s. 20-21)

 ”När historia skrivs med svaga gruppers situation som utgångspunkt och med målet att synliggöra oförätter som riktats mot dessa grupper, finns risk att historikern projicerar sina egna fördomar på det förflutna och söker bekräfta redan fastslagna tolkningar kring ett problem.” (s. 20-21)

Även Tomas Kullshage i sin uppsats ”Det efterblivna skolbarnet” tar upp sina etiska reflektioner och skriver bland annat att sinnesslöundervisningen som ämne bör behandlas med stor respekt och varsamhet eftersom många individer som klassificerades som efterblivna, abnorma och sinnesslöa fortfarande är i livet. ( s. 15) Han poängterar också att det är ett historiskt känsloladdat material i flera avseenden. Utgångspunkten för Kullshages uppsats är antagandet att klassificeringar av individer i olika kategorier kan tolkas i termer av makt, skriver han och han utgår bland annat från Foucault.(s. 8) Han framhåller att begrepp som sinnesslö, idiot eller abnorm inte är tagna ur luften utan har växt fram i en diskurs där de fått ett innehåll som möjliggjort en differentiering för det som ansetts normalt. (s. 8)

”Att människor klassificerades som sinnesslöa innebär således att det fanns en maktaspekt inblandad eftersom de sinnesslöa själva knappast skapade denna kategori”. (s. 8)

Resonemangen ovan ser jag som viktigt att ha med mig på färden i vidare inlägg om ”de sinnesslöa” och som jag menar har intresse för alla som på något sätt varit på anstalt/ institution eller varit ”institutionsbundna”.

Boken ”När det stör”, (2017) av kommunikationsstrategen och projektledaren Anna Furumark och etnologen och forskaren Mikael Eivergård, (2017), sammanfattar projektet ”Att störa homogenitet” och ”Norm, Nation, och Kultur” som drevs av Örebro läns museum mellan 2010 och 2014. I en bildtext i boken står det följande:

”Det framväxande folkhemmet hade liten plats för dem som ansågs annorlunda eller föll utanför normen. Omhändertagandet på anstalt har aldrig varit så omfattande som vid mitten av 1900-talet. Enbart sinnessjukhusen hade då plats för drygt 35 000 personer. ” (s. 56)

Funkofobin  (Funktionsrätt Sverige är exempelvis ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit sig samman, se här) finns med i boken ”När det stör” och beskrivs som grundad i föreställningen om den funktions- och produktionsdugliga människan utgör det normala och mot den måttstocken sorteras och avskiljs sedan de som avviker ut.  (s. 55) I boken ”De rena och de andra” skriver idéhistorikern, författaren och journalisten Maciej Zaremba om Sveriges samlade studieförbunds handledning som i sina cirklar via sitt material ”lärde ut” hur man kunde se/känna igen avvikande. (s. 165) Vad det gällde avsnittet ”steriliseringsfrågan” löd anvisningen:

”Försök belysa frågan med fall ur Er egen erfarenhet inom kommunen eller utom densamma”. (s. 165)

Projekten som ”När det stör” berättar om, och lägger betoningen på, är vikten av ett öppet kulturarv. (Om kulturarv, se här och tidigare inlägg här)

Projektet har sett hur olika rasismer som antiziganism, afrofobi, islamofobi och antisemitism, men också funkofobi och homofobi hämtat ideologisk näring ur mytiska föreställningar om enhetlighet, renhet och ett alltigenom homogent kulturarv. (s. 25) Och bara för att understryka, även om det närmast är ”tårta på tårta”: En föreställning om homogenitet som är humbug, för varför mättes annars skallar på samer, resande, tornedalingar och valloner exempelvis?

I boken finns det också en ”svarsappell” under rubriken ”För en fri kultur där alla får plats” som är undertecknad av Grön Ungdom, Gröna studenter, SSU, Liberala ungdomsförbundet, S-studenter, moderata ungdomsförbundet i Örebro.

Jag citerar den i hela sin längd:

”Vi är för en fri och öppen debatt inom kulturen där alla får lov att uttrycka sig och göra konst av sitt liv oavsett om de tillhör majoriteten eller en minoritet.  Detta gäller alla människor oavsett kön, genus, sexualitet, etnicitet, religion, funktion eller andra kategoriseringar av människor.

Det har alltid funnits olika typer av människor i samhället och alla har rätt till kulturlivet. Kulturlivet behöver också problematisera frågor kring samhället. Vart är vi på väg? Är det åt rätt håll eller bör vi gå åt ett annat håll? Då konsten inte får problematisera världen är vi på väg från demokratisk grund och på väg in i ett totalitärt samhälle. Det är en utveckling vi inte vill se!

Vi vill istället arbeta för en öppen och modig scen för konsten, där alla människor känner sig välkomna och delaktiga! Vi vill arbeta för en scen där människor får utforska världen, samhället och sig själva samtidigt som de driver samhället framåt.

Med detta i åtanke tar vi starkt avstånd från Sverigedemokraternas interpellation till landstingsfullmäktige, där de vill styra kulturen så att den endast ska visa en påhittad monokultur. Människor i Sverige har alltid varit olika, det är inget nytt! Genom projekt som ”Att störa homogenitet” får fler människor representeras, vilket gör att likvärdheten inför lagen och samhället ökar! (s. 94-95) (Grön Ungdom, Gröna studenter, SSU, Liberala ungdomsförbundet, S-studenter, moderata ungdomsförbundet i Örebro)

Jag skulle vilja utvidga appellen till ”För en fri kultur där alla får plats” till att också innefatta ”för en demokrati som alla har tillgång till”, (det som appellen ovan gällde var kulturlivet, som ett direkt svar på en interpellation).  Det är lätt att få känslan av att reduceras till en röstboskap när de förebyggande insatserna uteblivit år efter år inom sjuk- och hälsovården och hela det sociala fältet. När bristen på socialarbetare och psykologer, sjuksköterskor och läkare och extra stödpersonal i skolan med mera är skriande. Därmed inte sagt att ens röst inte spelar roll, den kan rentav vara avgörande…

 Maciej Zaremba påpekar i ”De rena och de andra” att den ”likställdhet i rättigheter” som Per Albin Hansson talade om inte fanns för de allra fattigaste vid rösträttsreformen. ( s. 301) De utestängdes från medborgarskapet, enligt Zaremba, och det med socialdemokraternas goda minne.  (s. 301).

”Den allmänna och lika rösträtten infördes i Sverige först 1945 då även de som levde på fattighjälp förlänades fullt medborgarskap.” (s. 301-302)

Och intressant är att Zaremba tar upp att det fanns ett motstånd mot tvångssteriliseringslagarna i Sverige, bland både allmänhet och läkare, men som aldrig materialiserades.  Detta berodde bland annat på den hårda toppstyrningen och ”munkavlepolitik”, om jag förstått det rätt.  (s. 324) Men också på rättsväsendets och läkarnas förhållande till staten.  (s. 322) Dessa expertgrupper stod inte fria i sin roll, skriver Zaremba. (s. 322) Det verkade också som om politikerna lyckades kringgå rättsväsendet.  (s. 228)

Zaremba citerar bland annat historikern Maija Runcis som har berättat om unga läkare som brast i gråt när de insåg att operationen inte var frivillig. (s. 324)

”Andra läkare har vittnat om sin vämjelse inför denna hantering, som de emellertid aldrig vågat kritisera inför sina överordnade. Ingen biskop eller förbundsordförande har någonsin invänt mot steriliseringsverksamheten. Men i Riksarkivet vilar protestbrev från bypräster och lokala fackklubbar. Ett fall är särskilt upplysande: på en namnlista hade två arbetsgivare och femton arbetare krävt att deras steriliserade kamrat skall få se på vilka grunder som han befunnits vara sinnesslö”. (s. 324)

Så blir inte fallet. Ansvarige läkaren, Medicinalstyrelsen och Regeringsrätten var eniga i sitt svar, och det ger bland annat uttryck för att man inte vill att fallet ska dra till sig mer onödig publicitet än det som två arbetsgivare och femton arbetskamrater redan gett det. (s. 324)

Zaremba understryker dock att hans hypoteser, resonemang eller ”indicier” som han framför boken behöver prövas, och att det behöver forskas mer om detta. (s. 266) (Riksdagen tillsatte en utredning med anledning av Zarembas artikelserie i DN om steriliseringarna som föregick boken, se här) Om exempelvis den eventuella religiösa klangbottnen i det hela. Zaremba varnar bland annat för faran med avsaknad av maktpluralism (s. 325) och citerar från sociologen Zygmunt Bauman:

Det individuella moraliska samvetets röst hörs bäst i larmet av politisk och social oenighet. ” (s. 327)

I ett totalitärt samhälle tystnar alla röster utom diktaturens, och även om människor vet inom sig hur snubblande nära det kan vara att bli dess megafoner, så vet en genom historien hur det ändå oftast blir så, för det är bara så dess makt kan vidmakthållas, att majoriteten ”förgiftas” i sina sinnen. Författaren Ronald Fangen som upplevde tyskockupationen i Norge beskrev nazismen som en ”andemakt”; som att bli ”besatt” av dess ideologi, i en av sina romaner ”En lysets engel”, från 1946, utgiven på Gyldendals.

Kunskap och åter kunskap, debatter och diskussioner, högt i tak, är en väsentlig del av motgiftet . (Här har jag inte minst Jean Jaures i åtanke, som var en av dem som försökte förhindra första världskriget, genom att också försöka få den tidens övriga socialistledare, och opinionen, att kompromissa och följa hans och hans anhängares antikrigslinje), en ”inte utan ‘de'” överlevandes berättelser och erfarenheter; de som överlevt Förintelsen, och de som lyckats fly från, och undkomma diktaturer och folkmord. Eller lyckats bekämpa dem inifrån och se den totalitära statens byggen raseras, som när muren föll och satellitstaterna vacklade och började försöka stå på egna ben). Sådana böcker är en del av en demokratis blodomlopp och hjärtslag. Och skulle den litteraturen på något sätt begränsas eller ”åderlåtas” är det riktigt illa ute. Och precis som svarsappellen ovan säger; kulturen måste få problematisera världen. Och inför hot om monokultur och stängda kulturarv är minsta motståndshandling viktig, också de arkiverade. Vi måste fråga oss själva och varandra varför vi, som samhälle och enskilda, var så tysta inför steriliseringslagarna och antisemitismen som präglade 1930- och 1940- talen så starkt? Enligt forskarna Gunnar Broberg & Mattias Tyden som skrivit boken ”Oönskade i folkhemmet” är inte rashygien ensidigt knuten till nazism. (s. 11) Den har en längre och vidare historia än vad som brukar framhållas, skriver de båda författarna. ( s. 10) Och den har sitt nära släktskap med rasbiologin och kolonialismen.

Jag tror på bearbetning, själv och tillsammans med andra. Förståelse har alltid med relationen till en själv att göra; behöver förankras i en själv, den är inget som är ”out there”. Men det förutsätter att en tillerkänns ett själv, eller en förmåga till att tänka och känna et cetera . Att inte fråntas sin mänsklighet. Just det som hände med dem på Vipeholms sjukhus, exempelvis.

I romanen ”Ditt liv och mitt” låter författaren Majgull Axelsson sin huvudperson föra ett samtal/diskurs i sitt huvud med ”Den andra”, (se tidigare inlägg här).

”Jo, vi får visst döma dem som gick före oss’, säger jag med dämpad röst.  ’Vi bör till och med göra det. Annars skulle vi ju alla kunna lägga huvudet på sned och le överseende mot historiens alla rasister och nazister, mot kolonialherrar och fältherrar, mot bödlar och torterare, mot tjuvar och bedragare, mot hustruplågare och barnmisshandlare, mot alla stollar, stora som små, som har hävdat den vite mannens överlägsenhet gentemot alla andra varelser… Och sedan skulle vi kunna trösta oss med att hävda att de faktiskt inte förstod vad det gjorde. Men vårt överseende gör inte deras skuld mindre. Domarna står fast.’

’Herrejösses, suckar Den Andra. Din sketna moralist! Du är ju själv skyldig. Minns det. Du är faktiskt skyldig.” (s. 171)

Lars, också från Axelssons roman ”Mitt liv och ditt”, får illustrera hur snabbt det går att reduceras som människa, att bli ett ”vårdpaket” när vården varit i det närmaste obefintlig. Han som inte alltför avlägset i tiden varit familjemedlem och gudabenådad tecknare, men som fördes till Vipeholms sjukhus:

”Han brukar inte vara fastspänd’, sa sköterskan bakom min rygg. ’Det är bara för att han skulle få besök. För det mesta har vi honom bara inlåst’.

’Jag svalde och tog ett steg närmare min bror. ( )

Han knep ihop ögonen under nästan hela mitt två minuter långa besök, öppnade dem bara som hastigast och såg på mig under några sekunder. Jag läste förvåning, förvirring och främlingskap i hans ögon. Han kände inte igen mig. Min bror visste inte längre vem jag var. Det fick mig att ta ett steg tillbaka. Jag skulle gå, för det var ju ingen mening att vara kvar, och ju fortare jag gick desto fortare skulle Lars slippa vara bunden, hoppades jag, men mitt i rörelsen mindes jag chokladkakan. (s 210-211)

Märta, huvudpersonen i romanen, lägger chokladkakan nedanför hans fötter och högen med de tilltrasslade lakanen och filten. Sköterskan ber henne ta av pappret så att inte Lars äter det också. (s. 211) Hon nickade stumt och följde instruktionen, och stod sedan och såg på honom. Därefter gick hon fram och stoppade in en chokladbit i hans mun som en oblat, just innan han gav till ett vrål. När chokladen nådde hans sinnen stillnade han. (s. 212)

”Under några sekunder såg han nästan fridfull ut.” (s. 212)

Nästa gång Märta såg Lars låg han på en bår.

Lars är en romanfigur, men många var de som sveks och som det begicks orätt mot. (Går det att gestalta historia i romanform mycket bättre?)

Det har säkert funnits en hel del som Lars i verkliga livet också. Men det går att göra rätt, det är aldrig försent. Med förebyggande åtgärder och rätt stöd går det att komma långt, och det finns så mycket att göra! Och därmed lämnar man inte människor, varken i nöd eller åt självuppfyllande profetior; i något slags deterministiskt tänkande.

/H-M

Referenser:

Axelsson, Majgull. 2018. Ditt liv och mitt. Stockholm. Brombergs förlag.

Broberg, Gunnar & Tyden, Mattias. 1991. Oönskade i folkhemmet. Rashygien och steriliseringar i Sverige. Stocholm. Gidlunds förlag.

Furumark, Anna & Eivergård, Mikael. 2017. När det stör. Örebro Läns museum.

Hansson, Sara. 2007. I den goda vårdens namn. Sinnesslövård i 1950-talets Sverige. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia. Utgiven av Historiska Institutionen vid Uppsala universitet genom Torkel Jansson, Jan Lindegren och Maria Ågren.

Kullshage, Tomas. 2011. Det ”efterblivna” skolbarnet: Attityder kring sinnesslöa skolbarn och deras undervisning inom Sveriges allmänna folkskolärarförenings tidskrifter 1920-1956. Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp. Rapport 2011vt4794. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala universitet.

Zaremba, Maciej. 1999. De rena och de andra.  Stockholm. Forum förlag.

Se vidare här och läs gärna

Sveriges riksdag. Steriliseringar Kommittédirektiv 1997:100;

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/steriliseringar_GLB1100, se här

Zaremba, Maciej. 2020. Varför fick de äldre dö utan läkarvård? Kulturdebatt. 2020-10-13. Dagens Nyheter, se här.

Bratt, Johan & Eriksson, Björn. 2020. Zaremba har fel om äldrevården. Kulturdebatt. Replik. 2020-08-18.

https://www.dn.se/kultur/replik-zaremba-har-fel-om-aldrevarden/ se här

Zaremba, Maciej. 2020. De hänvisar inte till det dokument jag skrivit om. Kulturdebatt. Svar Direkt. Dagens Nyheter. 2020-10-18.

https://www.dn.se/kultur/svar-direkt-de-hanvisar-inte-till-det-dokument-jag-har-skrivit-om/ se här

Svenska Dagbladet. Ledarredaktionen. Podd. 2020-10-13.

https://www.svd.se/maciej-zaremba-om-de-aldre-som-lamnades-att-do, se här

Läs gärna också

Alfonsson, Johan.2021. Genetikvurmen överskuggar den sociala kraften. Kulturdebatt/Kommentar, Dagens Nyheter. 2021-08-19.

https://www.dn.se/kultur/johan-alfonsson-genetikvurmen-overskuggar-den-sociala-kraften/

Frans, Emma & Magnusson, Patrik. 2021. Konflikten mellan arv och miljö hör hemma i historieböckerna. Kulturdebatt/Kommentar. Dagens Nyheter. 2021-08-23. https://www.dn.se/kultur/kulturdebatt-konflikten-mellan-arv-och-miljo-hor-hemma-i-historiebockerna/ se här

Alfonsson, Johan. 2021. Dags att granska tvillingstudiens metod. Kulturdebatt. Replik. Dagens Nyheter. 2021-08-26.

https://www.dn.se/kultur/johan-alfonsson-dags-att-granska-tvillingstudiernas-metod/

Blicken som observerade och det ”rationella ordnandet” i de så kallade bildbara sinnesslöa barnens liv.

Hur argumenterades det i den professionella debatten för att sinnesslöundervisningen (för de bildbara sinnesslöa) skulle bedrivas på anstalt? är en av de frågor som forskaren Judith Areschoug ställer i sin avhandling från år 2000, ”Det sinnesslöa barnet”. Hon pekar bland annat på skolplikten. (se tidigare inlägg i ämnet här)

Skolplikten banade vägen för institutionaliseringen av de bildbara sinnesslöa barnen. Ett instrument om man så vill. Och för sinnesslöa överhuvudtaget. Judith Areschoug skriver att vid organisationen av sinnesslöundervisningen framfördes att centralisering var nödvändig eftersom de barn som kategoriserades som sinnesslöa var för få på varje mindre ort för att det skulle kunna ordnas skola för dem. (s.138) Därför måste de ofta långväga hemifrån vilket omöjliggjorde dagskola.  Ändå, påpekar Judith Areschoug, beskrev Alfred Petrén på 1924 års sinnesslövårdsmöte och i flera artiklar på 1930-talet undervisningen för de så kallade sinnesslöa som tämligen decentraliserad, det vill säga flera mindre anstalter och skolor spridda över landet istället för ett fåtal stora.

Men det fanns även andra argument för den institutionsbundna sinnesslöundervisningen, understryker Areschoug:

 ”Dessa handlade i huvudsak om de eventuella nackdelarna med att barnen bodde i sitt föräldrahem och på så vis kunde sinnesslöanstalten lanseras även som en lösning på andra problem utöver de sinnesslöa barnens närvaro i folkskolan.” (s.138)

En som diskuterade ämnet var barnpsykologen merit Hertzman-Ericson, berättar Areschoug.  Året var 1954 och hon ägnade sig främst åt de emotionella aspekterna för frågan under rubriken ”Vad gör du om ditt barn inte är som andra barn”? (s. 138) Och det rörde hur de övriga i familjen påverkades av det sinnesslöa barnets närvaro. Hon beskriver enligt Areschoug hur föräldrarna inte sällan hade svårt att hantera situationen med ett sinnesslött barn i hemmet:

”… varvid ’modern till det enda skadade barnet (blir) helt fixerad till problemet på grund av skuldkänsla och går utplånande och uppoffrande inför sitt barn, vilket ofta leder till att äktenskapet och gemenskapen hotas’”. ( s.138)

Detta i sin tur påstods ha en negativ inverkan på eventuella syskons utveckling, skriver Areschoug vidare och berättar hur Hugo Fröderberg, överläkare vid Vipeholms sjukhus, intog ett liknande synsätt. Han menade på att det var i det närmaste patologisk, när den sinnesslöe gjordes till centrum och dominerade i familjen. För att göra bilden tydligare beskriver han det som en ringdans där till och med pappan till och med dras med. (för en nutida romanbeskrivning av en familj med ett funktionsnedsatt barn, ”Chocken efter fallet” se här)

En annan professionell debattör i frågan var Signe Elgenström-Borgström, om vilken Areschoug skriver att hon också i en artikel drygt tjugo år tidigare hade haft frågan om hur det ”sinnesslöa barnet” påverkade övriga familjen:

”Det kan ”finnas normalt begåvade men nervöst belastade småsyskon, för vilka samvaron med den äldre sinnesslöa brodern eller systern kan vara farlig och framkalla psykopatiska eller andra årslånga nervösa lidanden.’” (s. 139)

Areschoug sammanfattar att genom att ta barnen från hemmet och föra det till en sinnesslöanstalt räddades stabiliteten i hemmet och de normalbegåvade syskonens uppväxt säkrades. (s. 139) Enligt riksdagsmannen Carl Hoppe saknade många föräldrar förmågan att fostra sitt sinnesslöa barn, och enligt Areschoug är det argumentet som återkommer och ges emfas i 1943 års betänkande, SOU 1943:29, s. 23:

Då vidare föräldrar inte sällan sakna förmåga att uppfostra ett sinnesslött barn och ett sådant därför i hemmet ofta blir indisciplinärt och självsvåldigt, medan det i sinnesslöskolan snart nog brukar kunna bibringa discplin och ordning, är det även av detta skäl av största vikt att, att de sinnesslöa barnen vid inträde i skolåldern överlämnas till en för sådant barn avsedd internatskola. ” (s. 139).

En av remisserna angående betänkandet rörande sinnesslövårdens organisation med hänsyn till erforderliga  (nödvändiga, min anm.) åtgärder för beredande av skolundervisning av bildbara sinnesslöa barn kom från stadsfullmäktige i Stockholm, (1944, nr 32). (Betänkandet som de svarade på var skrivet av professor emeritus Alfred Petrèn och barnpsykiatern och sinnesslövårdsinspektören Anna-Lisa Annell)

Redogörelsen har utarbetats av inom svenska stadsförbundet. Det framgår bland annat att skolhemmen tar emot bildbara sinnesslöa barn i åldern 6-12. (s.135) Sedan fortsätter elevernas fostran i arbetshemmen tills de eventuellt kan försörja sig eller kan tas över av familjevården. Vidare redogörs det för att obildbara sinnesslöa i behov av anstaltsvård livet igenom tas om hand av vårdhemmen. Vårdhemmens småbarnsavdelningar är observationsavdelningar (min kursivering) för vård av både bildbara och obildbara.

Här vill jag bara infoga vad som menas med anstalt och jag citerar från Karl Grunewalds begreppsförklaringslista i hans bok ”Från idiot till medborgare (2008):

”Anstalt har ingen enhetlig innebörd. I denna bok används det för en eller flera byggnader för dygnetruntboende. Även ett skolhem kallas för anstalt. Undervisning av barn som bor hemma kallas för externatundervisning, senare för specialundervisning. Inrättning används synonymt med anstalt, men avses oftast ett flertal byggnader på samma område. (s.15)

Man hänför också till att åtskilliga brister i organisationen har påtalats.  Frånvaron av exempelvis vårdhem vid en sinnesslöskola med tillräckligt antal platser för hela upptagningsområdet medför ofta att unga sinnesslöa behålls i hemmen till förfång för dem själva, för modern och friska syskon tas upp.  ( s. 135) Som vi ser rör det sig om varianter på samma tema som Areschoug visat på. Något som repeteras om och om igen slår lätt rot, blir droppen som urholkar stenen. Budskapet internaliseras av dem som det gäller, riktas mot.

 Ifråga om de äldre obildbara sinnesslöa anför man att det betyder mindre om de vårdas på längre avstånd från föräldrahemmet. En utrensning av alla till vuxen ålder komna obildbara sinnesslöa från de vid sinnesslöskolorna belägna vårdhemmen och dessas förvandling till småbarnshem skulle i hög grad underlätta genomförandet av skolplikt för bildbara sinnesslöa. För andra kategorier av sinnesslöa är platstillgången ännu otillräcklig betonas det, och därför måste anstaltsväsendet byggas ut. Hittills har utbyggnaden hämmats av osäkerheten kring skolpliktens genomförande eller inte för de sinnesslöa, understryks det i remissen.

De ekonomiska frågorna kring sinnesslövårdens olika aspekter och konsekvenser av eventuellt genomförande av lagen diskuteras.  Man resonerar bland annat som så att billigast blir undervisningsformen vid externatskolor.  ( s 136) Men, betonas det, denna undervisningsform kan användas endast i begränsad omfattning.  Inte så få av barnen kommer från sådana hem att den allmänna omvårdnaden är närmast viktigare än undervisningen och då passar det utmärkt med internat resoneras det. Intressant är att i förslaget till lag om skolplikt för bildbara sinnesslöa så är ändå skolundervisningen underordnad, får stå tillbaka för ”omvårdnad” som faktiskt till en del tycks gå ut på ”observerande”.  Rationellt ordnande tycks vara ledordet.

”För bildbara sinnesslöa barn däremot, som kommer från goda hem, vore det en fördel, om de även under skoltiden kunde få stanna hemma. ” (s. 136 )

Det betonas dock att för större delen av landsbygden är detta omöjligt på grund av befolkningens gleshet och de långa avstånden. (s. 136)

Det finns en tydlig distinktion i stycket ovan som rör ”goda hem”, vilket då följdriktigen måste peka på att det finns något som heter ”onda hem också.  Maija Runcis påpekar i sin avhandling och bok ”Steriliseringar i folkhemmet” från 1998 att i 1920- och 1930-talets steriliseringsdebatt så delades individerna oftast upp i motsatspar, som exempelvis bättre och sämre rustade, högvärdiga och mindervärdiga, livsdugliga och livsodugliga, närande och tärande eller produktiva och improduktiva. (s. 47)

Enligt Maija Runcis kännetecknades den ideala bilden av individen av fysisk och psykisk styrka samt hygien och renhet, både beträffande utseende och den sociala miljön.  Idealet slog därför exempelvis mot människor som kanske inte hade möjlighet att tvätta vare sig själva eller sina kläder för de saknade faciliteter eller saknade tillgång till sådana faciliteter. Det slog i regel mot människor som var fattiga. Runcis skriver att om inte normerna uppfylldes eller människor inte motsvarade idealbilden riskerade enskilda individer att steriliseras enligt lagens indikationer, så att samhället kunde skyddas från det avvikande och oönskade beteendet. (s. 211) Här vill jag bara inflika att Maija Runcis tar upp, i samband med att hon skriver om anstaltsplacering av barnavårdsfall eller frihetsberövande i annan form, uttrycket sämre hemmiljö.  Hon betonar att ju sämre hemmiljön var, desto strängare ingripanden eftersom hembakgrunden avspeglade både klasstillhörighet, fattigdom och bristande möjligheter att vidta andra, mindre drastiska åtgärder för att förbättra den egna situationen. ( s. 258) Steriliseringslagarna och barnavårdslagen hade många gemensamma beröringspunkter, påpekar Maija Runcis.

Ord som förfång används; det sinnesslöa barnet är både till förfång för sig själv och sin mor och sina syskon, som det uttrycks. När jag letar efter synonymer till förfång dyker ordet skada upp, det är också det ordet som jag hänvisas till i synonymordboken. Synonymer till förfång är exempelvis, förutom skada, men, nackdel, förtret, avbräck, fördärv, ofärd, men också olägenhet, björntjänst, otjänst, ogagn, onytta, ont. Förfång används också i betydelsen göra någon till förfång.

”En av dessa var att de innefattade en människosyn där individen betraktades utifrån ett socialt  sammanhang.  Centrala kriterier i denna syn, som också var grunden för en gemensam samhällsnorm, var individens sociala anpassning och ansvar för sig själv. De som föll utanför dessa ramar blev betraktad som mindervärdiga.” (s. 258)

Det blir tydligt hur den människosynen drabbar de sinnesslöa barnen och deras föräldrar. Jag ska bara tillägga  i det här sammanhanget att Runcis tar upp att noteringar om olika typer av lyten förekom i församlingsböckerna  i Sverige från slutet av 1700-talet till mitten av 1930-talet.  De här noteringarna glesade ut i slutet av nämnda tidsperiod. (s. 105) Däremot fanns det inte några närmare riktlinjer om vilka som var att betrakta som sinnesslöa eller idioter, skriver hon. (s.  105)

Remissen fortsätter och konstaterar att det är uppenbart att de sinnesslöa barnen inte kan tillgodogöra sig undervisningen i folkskolan och att de där inte kan erhålla en för dem lämplig uppfostran. (s. 139)

”Lika tydligt är, att deras närvaro i de vanliga skolklasserna i hög grad tynger ner och hämmar undervisningen liksom att de normalt utrustade barnen kommer att utsättas för allvarliga skador genom det dagliga umgänget med psykiskt undermåliga kamrater”. (s. 139)

Det påpekas att det behövs pedagogisk erfarenhet och sakkunskap vid dessa skolor, (skolorna för de så kallade sinnesslöa). Enligt direktionens uppfattning, skriver man, borde därför i varje fall de skolor som inte är förenade med vårdhem, närmast stå under skolöverstyrelsens överinseende. Direktionen motsättsäter sig med andra ord ”medikaliseringen” av sinnesslövården.  Det betonas att de sakkunniga vid sitt utredande sett frågan ur synpunkten av sinnesslövårdens rationella ordnande, (min kursivering). Tomas Kullshage skriver i en uppsats från 2011 följande om lärarnas syn på sinnesslöa barn och deras undervisning mellan 1920 och 1956:

”Kritiken var således starkt mot betänkandet (1946 års hjälp- och särklassutrednings betänkande, min anm.) ) Att beblanda sinnesslöa och elever i hjälpklasserna framstod som helt otänkbart, då uppdelningen i Lärartidningens perspektiv var en självklarhet. Hjälpklasserna skulle inte inhysa sinnesslöa elever. Man sträckte sig så långt att man hävdade att det var en artskillnad, (min kursivering i fetstil), och inte en gradskillnad som skilde kategorierna åt, trots att det fanns gränsfall. Det framgår inte vilka ”undersökningar” man grundade sina argument på, men ett antagande är att intelligensundersökningar är en del av förklaringarna”. ( s. 25)

Medikaliseringsperspektivet fick träda tillbaka för sinneslövårdens pedagogiska uppgift, som enligt Areschoug under 1940- och 50-talen sägas ha fått en mer framträdande roll. (s. 61) Riksdagen beslutade att Skolöverstyrelsen skulle ha huvudansvaret över centralanstalterna ”i Lag om vård och undervisning av bildbara sinnesslöa” som trädde i kraft 1945, och professor Karl Grunewald påpekar i sin bok ”Från idiot till medborgare” att genom att Medicinalstyrelsen fråntogs detta ansvar bröt man mot en ingrodd föreställning om sinnesslöhet som ett psykiatriskt tillstånd. (s.129) Apropå medikalisering skriver Runcis om medikaliseringen av socialt avvikande beteenden och sjukdomstillstånd och hur den förändrade inte bara attityder och uppfattningar om samhällets svagare grupper. (s. 39) Den kom också att ge näring åt föreställningen att hela samhället kunde förändras och förbättras med hjälp av vetenskapen, betonar Runcis.  Medicinen framstod vid sekelskiftet som en mönstervetenskap som fick stor betydelse för den tidiga samhällsvetenskapen och psykologin, skriver hon.

Även Fattigvårdsnämnden kom in med en skrivelse. Det gjorde den den förste februari 1944 och åberopade fattigvårdsdirektörens i ärendet angivna tjänsteutlåtande, som följer. (s 142) Det börjar med att konstatera att frågan om de sinnesslöas skolundervisning inte kan lösas isolerad då den står i direkt samband med ordnandet av sinnesslövården i övrigt, varför de som också framgår av betänkandet varför de sakkunniga förordat en rätt genomgripande omläggning av hela sinnesslövårdens organisation.

Noteras bör att fattigvårdsnämnden i remissen är motståndare mot att enskilda personer såsom levebröd driver privata sinnesslöanstalter. (s. 142) Man vill se ett upphörande av privata vinstintressen, eller åtminstone en inskränkning av omfattningen.  Istället ser man positivt på att ideella föreningar driver sinnesslövård; den verksamheten anser man kan jämställas med vård. (s. 142) Grunewald kommenterar ägandefrågan i sin ovan nämnda bok och skriver att det fanns en oenighet kring alla de enskilt ägda anstalterna. (s. 133)

”Vem skulle besluta om om in- och utskrivningar där? Vem skulle betala? Detta tvingade regeringen till ytterligare en utredning”. (s. 133)

Maija Runci har med ett debattinlägg av Alva Myrdal i sin bok som var infört i en tidskrift för barnavård och ungdomsskydd år 1946. (s. 51):   

”I artikeln diskuterades den mycket aktuella frågan om välfärden ska fördelas lika mellan alla samhällsmedborgare. I detta fall rörde det kontanta bidrag barnbidrag.” (s. 51)

Alva Myrdal gör förbehållet, beskriver Runcis, att den största samhällsfaran skulle vara trots allt, att bidragen skulle möjliggöra för fler sinnesslöa att skaffa barn. (s. 52)

Vad antogs orsaka barnens sinneslöshet?   Areschoug hämtar exempel från den professionella debatten där orsaksfaktorer som bristande uppväxtförhållanden och ärftlighet sattes i samband med de lindrigare graderna av efterblivenhet. (s. 197) Dess allvarligare former påstods däremot huvudsakligen vara orsakade av sjukdomar eller komplikationer vid förlossningen, skriver Judith Areschoug.   Det formulerades också ett samband mellan vissa orsaksfaktorer och familjens klasstillhörighet eller ställning i samhället, framhåller Areschoug och som fick relevans i diskussionen om hjälpklassmässighetens eller sinnesslöhetens orsaker.  ( s. 197-198)

”Sinnesslöheten i sig definierades i 1944 års lagstiftning som en oförmåga att tillgodogöra sig folkskolans undervisning, till följd av en, vad man kallade, bristande förståndsutveckling.  Denna påstods yttra sig bland annat genom en svårväckt och flyktig uppmärksamhet, svagt minne och svårighet att associera kunskap till varandra. ” (s. 336)

Men inte enbart detta, utan de tillskrevs också andra brister, som främst förknippades med känslo-, vilje- och driftlivet vilket, utmålade dem som oförmögna till bland annat medkänsla och tyglande av de sexuella begären, enligt Areschoug. (s. 336)

De associerades också med en rad samhällsproblem, skriver Areschoug och hänvisar till Maija Runcis som också gjort samma iakttagelse, samhällsproblem som fattigdom, arbetslöshet och asocialitet. (s. 336)

”Sinnesslöhet påstods på så vis vara vanligare i de lägre samhällsklasserna, bland landsbygdens befolkning och etniska minoritetet. Det var med andra ord inte vem som helst som kategoriserades som sinnesslö”. ( s. 336-337)

Areschoug ser flera beröringspunkter mellan sinnesslöundervisningen och steriliseringslagarna.   Hon nämner att Sveriges första steriliseringslag antogs 1934. Och hon understryker att 1941, det vill säga tre år innan den särskilda skolplikten för bildbara sinnesslöa barn lagstiftades, trädde en förnyad steriliseringslag i kraft. ( s. 235)

I tillämpningen av steriliseringslagarna delades människor upp i önskade respektive önskade samhällsmedlemmar, varvid de senare fråntogs möjligheten till föräldraskap, förtydligar Areschoug.  Skolplikten för de bildbara barnen, en åtgärd som gav utbildning och möjligheter, var på sätt och vis ”villkorad” menar Areschoug, eftersom det fanns ett inbyggt tvång, som möjliggjorde både ingrepp i familjelivet och fysiska kränkningar.

”… exkluderades sinnesslöa barn uttryckligen från den vanliga undervisningen genom deras deltagande i folkskole-undervisningen i samband med den särskilda skolpliktens införande förbjöds. Eftersom sinnesslöundervisningen dessutom huvudsakligen var ordnad i anstaltsform exkluderades dessa elever också från deltagande i samhällslivet utanför anstalten. Undervisningen i sig kan alltså sägas ha bidragit till att inkludera den sinneslöe i ett socialt medborgarskap. Det civila medborgarskapet, i form av den individuella friheten och rättssäkerheten däremot, kan anses ha blivit försvagat genom tvånget, anstaltsbundenheten och framför allt sinnesslöundervisningens nära koppling till steriliseringslagarna och dess stillämpning. ” (s. 346)

Ett partiellt medborgarskap beskriver Areschoug det träffande som:

”Efter separation, undervisning, uppfostran, och inte i sällsynta fall, sterilisering, kunde en sinnesslö elev återvända till samhället som en medborgare, men bara i vissa avseenden.” (s.359) (min översättning)

Vilka ekon och ”återbruk” och återspeglingar av olika argument som användes om och kring de sinnesslöa och deras familjer och fler än så, finns i omlopp i dag? Vad finns kvar av det här språkbruket i journaler eller dylikt exempelvis? Eller dog det ut i och med nedläggningarna av anstaltsväsendet och de stora psykiatriska sjukhusen som också hörde dit?

Eller som författaren och läraren Kjell Sundstedt frågar sig i slutet av boken ”En berättelse om tvångssteriliseringar i Sverige. Till Gertrude”, från 2009:

Hur ser Sverige ut i dag? Finns det fattiga och utsatta barn som mina släktingar? (s. 170)

Han skriver också:

Hade jag fått någon sorts stämpling i pannan hade jag troligen gått under.  (s.170)

Jag ska återkomma till Kjell Sundstedts bok vid tillfälle.

/ H-M

Referenser:

Areschoug, Judith. 2000.Det sinnesslöa barnet. Undervisning tvång och medborgarskap 1925-1954. Tema barn, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitetet, Filosofiska fakulteten.

Kullshage, Tomas. 2011. Det ”efterblivna” skolbarnet: Attityder kring sinnesslöa skolbarn och deras undervisning inom Sveriges allmänna folkskollärarförenings tidskrifter 1920-1956. Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp. Rapport 2011vt4794. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala universitet.

Runcis, Maija. 1998. Steriliseringar i folkhemmet. Stockholm. Ordfront.

Statens offentliga utredning. 1943:29. Socialdepartementet.

Sundstedt, Kjell. 2009. En berättelse om tvångssteriliseringar i Sverige. Till Gertrude. Stockholm. Frank förlag.

Läs gärna också:

Fahlén, Åsa och Nilsson, Matz. 2021. Grundskolan blir mer och mer uppdelad. Svd debatt. Svenska dagbladet. Publicerad den 5 jul i.2021. https://www.svd.se/grundskolan-blir-mer-och-mer-uppdelad, se här.

Läs hela rapporten från Lärarnas Riksförbund ”Grundskolan blir mer och mer uppdelad. Det krävs mod och ansvarstagande för genomgripande reformer”, se här.

talarforum.se. kjell.sundstedt. Det får inte finnas fler av mig! (se här)

Hur institutioner berövar barn, a l l a barn, känslomässig kontakt och närhet.

I det här inlägget ska jag främst ta upp de så kallade ”sinnesslöa barnen” (ordet sinnesslö användes i princip under första hälften av 1900-talet, källa Judith Areschoug, se nedan) och då lite utifrån en anknytnings- och närhetsaspekt generellt sett. Generellt sätt för att det i betänkande, (Betänkande rörande Sinnesslövårdens organisation, 1943 exempelvis, se referenslistan) och så vidare understryks hur viktigt det var att de sinnesslöa avskildes, togs bort från hemmet och iväg från syskon och föräldrar och skrevs in på anstalter som arbetshem, (de som var äldre och vuxna och inte var bildbara) och skolhem (bildbara).

Jag ska också mer utförligt förklara begreppet sinnesslö, ungefär när begreppet användes och vad som stoppades in i det, samt vilka begrepp som ersatt det, men i ett kommande inlägg. Här nöjer jag mig med att göra ett utdrag ur barnpsykiatern, medicinalråd och professorn Karl Grunewalds begreppsförklaring i början av hans bok ”Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia” från 2008. Karl Grunewald var före sin tid i sin syn på sin nästa, omvittnat av många , se exempelvis här. Nu till begreppet:

”Begreppet sinnesslö introducerades i vårt land då Föreningen för Sinnesslöa Barns Vård bildades 1868. … och var en välkommen motvikt till de medicinska beteckningarna, men kom till att börja med att gälla enbart de bildbara barnen. Avgränsningen mot de normalbegåvade barn var högst osäker och tillfällig. Begreppet kom att omfatta även vuxna bildbara och slutligen – in på 1900-talet – även de så kallade obildbara barnen och vuxna. Sinnesslö ersattes av psykiskt efterbliven 1955 och det av psykisk utvecklingsstörd 1968.

Sinnesslövård blev den officiella beteckningen för hela området ända fram till 1955. Sinnesslö ersattes av psykiskt efterbliven 1955 och det av psykisk utvecklingsstörd 1968.” ( s. 16)

I dag talar man oftast om funktionsnedsättningar, och det betyder att man har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt, se här.

I sin avhandling ”Det sinnesslöa skolbarnet”, (2000), påpekar Judith Areschoug att samtidigt som den nya skolplikten integrerade de bildbara sinnesslöa barnen, både i undervisningssystemet och det gällande barndomsidealet, exkluderade den samma barn från normalskolan, samhällslivet och en uppväxt i familjen genom att avskilja dem till institutioner. (s. 3)

Areschoug skriver att skolplikten för bildbara sinnesslöa barn kom att förändra förhållandet mellan barn och stat i flera bemärkelser. Skolplikten infördes 1944 och benämndes ”särskild skolplikt”. (s.2)

Den förändrade den tidigare frivilliga och avgiftsbelagda sinnesslöundervisningens status, berättar Areschoug.  De bildbara sinnesslöa hade rätt till undervisning, men också skyldighet att delta i den, understryker hon. Eftersom undervisningen oftast skedde i anstaltsform, medförde detta ett anstaltstvång och därmed en institutionalisering.

Ansvaret för barnens dagliga vård och uppfostran, som tidigare innehades av föräldrarna, överfördes därigenom vid skolstarten till sinnesslöanstalten. ” (s. 3)

Areschoug pekar på att frågan är komplex och det följer av nödtvång att jag förenklar resonemangen. Hennes studie riktar in sig på tiden 1925-54, en tid under vilken den svenska välfärdspolitiken utvecklades och etablerades. (s.6) Här refererar Areschoug bland annat till forskaren och professorn Bo Rothstein som menar att samhället strävade efter att komma bort från fattigvårdens stigmatiserande stämpel genom att ersätta den med mer generella bidrag och rättigheter. (s. 7) Men samtidigt låg det en fara i detta visar Areschoug genom att hänvisa till Mathew Thomson, en brittisk forskare vars bok ”The problem of Mental Deficiency. Eugenics, Democracy, and Social Policy in Britain c. 1870-1959”, gavs ut1998.  Mathew Thomson, menade, utifrån brittiska förhållanden, att det just var de demokratiska strävandena att inkludera fler i medborgarskapet som ökade behovet av nya kriterier, enligt vilka de socialt oförmögna och icke ansvarstagande kunde uteslutas.

Intellektuell efterblivenhet kom härvid enligt honom att användas som en på biologisk grund dragen gräns mellan de ansvarsfulla och goda medborgarna respektive de socialt, moraliskt och intellektuellt inkompetenta. Det faktum att en sådan exkludering kunde legitimeras genom vetenskaperna, gjorde d en enligt Thomson till en i ett demokratiskt samhälle acceptabel gränsdragning.” s. 8)

Steriliseringspolitiken kan ses som ett utslag av en gränsdragning, framhåller Areschoug, och menar att det är av största vikt att forskare har ett förhållningssätt där man tittar på hur interventioner i enskilda människors liv och uteslutande av vissa grupper från de medborgerliga rättigheterna slår och lyfter fram det och belyser det i all dess komplexitet.  (s. 7)

I en studie på barn i ”residential war nurseries” under andra världskriget och blitzen i Storbritannien fann Anna Freud och hennes kollegor att även den bästa institutionella approachen till de här barnen och vården av dem inte kunde ersätta bandet mellan barn och till en förälder.  Det här skriver Anne Harrington om i sin bok ”The Cure Within” från 2009. (s. 190)

På grund av vad som framkom ur forskningen uppmuntrade Anna Freud föräldrarna, som var engagerade i krigsinsatsen, att besöka sina barn så mycket som möjligt. För trots att barnen fick väldigt mycket uppmärksamhet, omsorg och tillgivenhet så började barnen som var iväg från sina föräldrar att hamna efter vad det gällde sitt tal och andra milstolpar i ett barns utveckling som toalett träning.(s.190) Harrington refererar:

Some became listless or showed other signs of emotional dysfunction. Only when Anna Freud created artificial”family groups”, in which three or four children were cared for exclusively by a single parental figure did things –slowly-improve.” (s. 190)

Krigstidserfarenheter som dessa hjälpte till att solidifiera ett konsensus inom i synnerhet den psykoanalytiska psykiatrin att varje störning i mamma-barnets anknytning, även om det inte var ett uppenbart övergrepp eller en uppenbar försummelse som på annat sätt kunde inverka försämrande på den normala utvecklingsprocessen menade man på, skriver Harrington. Pådrivande i denna samstämmighet kring vad som var viktigt för spädbarnet och dess första år var den brittiska psykoanalytikern John Bowlby. (s. 190)

I USA blev den psykoanalytiske psykiatern René Spitz känd med sin ”1945”- studie. (s 190) Spitz studie gällde hittebarn som togs om hand exemplariskt på ett hem. Det var utmärkt fysisk omvårdnad i en noggrann hygienisk omgivning noterade Spitz, enligt Harrington och hon tillägger att god hygien ansågs vara nyckeln till god hälsa. Men Spitz lade märke till att något annat fattades, nämligen kärleksfullhet och uppmärksamhet riktad till individen. Det gick bara en sköterska på åtta barn och den fysiska kontakten var begränsad till kortvarig matning och till blöjbyten.  (s.191) Resten av tiden låg de i sina vaggor och de var övertäckta för att förhindra spridningen av infektioner, skriver Harrington.

Instead of keeping the infants healthy, however, this regime had produced a collection of physically stunted, cognitively retarded, and emotionally damaged children.” (s. 191)

Harrington beskriver hur studien pågick flera år, barnen observerades under långa intervaller upp till fyraårsåldern och resultatet var ödesdigert: med få undantag var det inga av barnen som kunde sitta, stå, gå eller prata. Dessutom, inom två år dog 37 procent av barnen i infektioner trots den rigorösa hygienen. (s.191)

Jag vill passa på att påpeka att enligt en studie ledd av Frederik Kamps; Emory-universitetet, USA, är nyföddas hjärnor ”hardwired for faces and places”, se här. Med andra ord, de behöver stimulans, se nya människor och omgivningar, inte bara oklanderlig skötsel och sterila och monotona omgivningar, som korridorrer och salar.

I en jämförelse med ett hem för barn i anslutning till ett fängelse noterade Spitz att barnen där inte for illa och de utsattes inte för några infektioner trots att hygienen där var sämre än på barnhemmet för hittebarn och att det var mindre uppstyrt. Däremot var deras mödrar välkomna att besöka dem under flera timmar varje dag vilket gjorde att de blev överrösta med tillgivenhet och kärlek.

Resultatet? frågar Harrington och fortsätter sin berättelse:

”…in spite of the dirt, in spite of the relative chaos of the prison nursery, not a single one of the second group of children succumbed to infection during the five-year period of Spitz´s study. The mothers’ love had proven a better deterrent to infection than the most conscientious of good hygiene practices.”  (s. 191)

Harrington pekar också på att det från denna tid också fanns en viss evidens som indikerade att inte bara spädbarn men också äldre barn kunde skadas av känslomässig inkonsekvent omsorg eller otillräcklig näring.

Det tar hon upp i en studie som utfördes av den brittiska dietläkaren Elsie Widdowson, (1906-2000).  Widdowson beskrev sin studie 1951 i The Lancet och handlade om effekterna av krigsransonerna på barns hälsa i Tyskland. (s. 191) Studien utfördes vid två kommunala barnhem för föräldralösa barn i en av de brittisk – ockuperade zonerna i Tyskland. Varje barnhem hyste omkring femtio barn mellan fyra och fjorton år, berättar Harrington. Var annan vecka vägdes barnen och deras längd mättes. Under studiens första sex månader fick varje pojke och flicka exakt likastora portioner. (s. 193) Det därefter följande halvåret fick barnen på ett av barnhemmen ett tillskott av bröd, marmelad och juice.  Widdowson ville se hur mycket barnen drog fördel av det extra tillskottet av kalorier, enligt Harrington. (s. 193)

Efter det första halvåret, när barnen hade ätit identiska ransoner så hade barnen i ett av barnhemmen ökat betydligt mer i vikt och också ökat sin längd. Detta förbryllade Widdowson, påpekar Harrington. Det här barnhemmet utvaldes slumpmässigt också till att få utökade ransoner, och Harrington inflikar att förväntningen då borde vara att barnen ökat ytterligare i vikt och också vuxit på höjden. Men något inträffade. Istället började barnen plötsligt tyna, och vid slutet av studien så vägde de här barnen knappt mer än barnen på det andra barnhemmet som hela tiden fått det som var standard krigsransoner. (s. 193)

Widdowson fann en förklaring, inte i kvantiteten av mat utan i kvaliteten av hur de ”styrande husmödrarna”, såg efter och passade barnen på de båda barnhemmen. (s. 193) Det visade sig, skriver Harrington, att den chefande husmodern som tog hand om barnhemmet där barnen till en början ökade i vikt var en moderlig kvinna som helt klart gillade sina ”skyddslingar”. I kontrast till henne var husmodern som styrde över det andra barnhemmet som:

Was run, in Widdowsons words, by ”an erratic martinet” who was ”stern and forbidding, ruling the house with a will of iron. Children and staff lived in constant fear of her reprimands and criticisms, which were often quite unreasonable”. (s. 193)

Harrington berättar därefter att något oväntat inträffade.  Den moderliga chefande husmodern sa upp sig, och den andra husmodern sökte och fick hennes plats. Barnen som förut trivts och utvecklats var nu berövade tillgivenhet och kärleksfull omvårdnad och tvingades att leva i skräck.  (s. 193)

And the result- at least as Widdowson saw it-was that they stopped growing properly.” (s. 193)

Det fans ett förenklat resonemang under den här tiden, inflikar Harrington, och menar att det utmynnade i ett tänkande där modern antingen var god eller ond och ”samtalet” om anknytning och ”caregiving” avstannade. Men Harrington skriver att diskussionen återkom på 1990-talet, aktualiserat av 150 000 rumänska föräldralösa barnhemsbarn som upptäcktes av läkare i kollapsen efter Ceausescu- diktaturen. Dessa barn hade förtvinat genom utebliven tillgivenhet och kroppskontakt. Likheterna med hittebarnen i Spitz´s studie är slående. Deras lidande var oerhört.

All were physically stunted and were both cognitively and emotionally impaired. Stress seemed to be at least part of the physiological explanation for this: researchers found that the children´s cortisol levels were grossly skewed”. (s. 194)

Svenska Dagbladet ger i sommar utdrag ur vetenskapsjournalistens och doktor i neurobiologi, författaren Lone Franks bok ”Att älska: Om kärlekens natur” som kommer ut på Bonniers förlag i höst. Avsnittet ”Hur viktig är förälderns kärlek för ett barn”, del 2 av 14 publicerades den 10 juli, se här. Lone Frank skriver att:

 ”Det finns något i vår allra första anknytning som ligger som ett snigelspår hela vägen upp genom våra liv. ”

Vidare att om det är någon plikt som föräldrar har så är det att älska sina barn och visa det, men hon berättar också att föräldrakärlek som begrepp och som avgörande för barns utveckling kom in i den moderna psykologin först i början av 1960-talet.

Lone Frank beskriver hur man långt in på 1900-talet ansåg att barn skulle tränas och formas med belöning och lägger till, precis som med husdjur.  Hon tar som exempel John Boradus Watson, inflytelserik amerikansk psykolog och behaviorist var fokus snävade in på observerbart beteende.  Enligt Frank menade han att det inte gick att förhålla sig till barns känslor och emotioner, dess inre liv var i det stora hela en svart låda man inte kunde uttala sig om. Och skriver att det för Watson handlade om att klarlägga vilka stimuli som gav en önskad beteendemässig respons.

Det här är viktigt att ha i åtanke, tänker jag, när en ser tillbaka på de människor som tvingades växa upp på institutioner som barnhem eller som tillbringade nästan hela sina liv på anstalter eller sjukhus, Och det att undvika att hamna där igen. Och förstå varför. Förstå baksidorna och varför det är viktigt att aldrig hålla barn och föräldrar åtskilda, om det inte finns mycket tvingande orsaker därtill. Och det problematiska med exempelvis ”ensamkommande barn”, som trots att deras föräldrar och syskon lever, på grund av asylregler inte har tillgång till sina föräldrar och syskon. Stat och myndigheter kan inte och bör inte, utöva föräldraskap. Det visar forskningen ovan på, den sitter redan med facit i hand. Och historien lär en. Både Danmark och Sverige har under 2000-talet offentligt gett barnhemsbarn en ursäkt för vanvård, som försummelse och utsatta för övergrepp, på hem i statlig regi.

Och det är vidare en forskning som vuxit och växer med tiden precis som forskningen vad det gäller hjärnan, neurologin. På 1990-talet kom som bekant rönen om hjärnans plasticitet.

Det här inlägget blev kanske lite mer generellt än jag tänkt mig, men det ovan skrivna bildar ett bra sammanhang till fortsatt inlägg på samma tema, om de sinnesslöa barnen, som de kallades, i 1944 års lag exempelvis, se Areschoug, s. 2).

Kanske kan en till sist konstatera att ”barnperspektivet” måste börja med mamman, och givetvis med rimlig närhet till ett BB. Ett BB som har plats för mammorna. De ska inte behöva inleda sitt mammaskap (som egentligen inleds med början av graviditeten, ja, redan vid tillblivelsen) med oro inför eventuell platsbrist, eller oro hos förstföderskor om de får stanna kvar på BB eller inte om det behövs, (en oro som jag förutsätter pappan/hen i de allra flesta fall delar; på sitt sätt väger pappaskapet lika tungt), om det finns behov av det, se artikel här.

/H-M

Referenser:

Areschoug, Judith. 2000. Det sinnesslöa barnet. Undervisning tvång och medborgarskap 1925-1954. Tema barn, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitetet, Filosofiska fakulteten.

Bowlby, John. 2010. En trygg bas: kliniska tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm. Natur och kultur.

Clark, Carol. 2020. Baby brains are hardwired to see faces within days of birth. Emory. Publicerad 2020-03-03. https://www.futurity.org/baby-brains-faces-2295502/

Grunewald, Karl. 2008. Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia. Gothia Förlag AB.

Frank, Lone. 2021. Hur viktig är förälderns kärlek för ett barn”, del 2 av 14, publicerad i Svenska Dagbladet, 2021-07-10. (utges hösten 2021 i bokform på Bonniers förlag under titeln ”Att älska: Om kärlekens natur”)

Harrington, Anne. 2009. The Cure Within. A History of Mind-Body Medicine. New York. London. W.W Norton & Company.

Petrén, Alfred & Annell, Anna-Lisa. 1943. Betänkande Rörande Sinnesslövårdens Organisation. Med hänsyn till erforderliga åtgärder för beredande av skolundervisning åt bildbara sinnesslöa barn.  Stockholm. Statens Offentliga Utredningar 1943:29. Socialdepartementet.

Somnell. Mikaela. 2021. Larmet: Förstföderskor tvingas hem för tidigt. 2021-07-14. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5nnVaX/larmet-forstfoderskor-tvingas-hem-for-tidigt

%d bloggare gillar detta: