Förslag på forskningsområden

2018-12-07 Panikångest

Panikångest ökar bland unga. Vad beror det på?

2018-11-19 Schizofrenidiagnosen

Intervju med brukare som fått diagnosen schizofreni. Vad tycker de om ordet schizofreni? Hur förhåller de sig till och hur påverkas de av diagnosen? Finns det något bättre ord för att beskriva deras upplevelser?

2018-11-13 Kulturyttringar och återhämtning.

Kulturyttringar – självförståelse, gemenskap, egna uttrycksformer i återhämtningsprocessen. Hur bidrar kultur till återhämtning från psykisk ohälsa? Kultur både som utövare och som åskådare.

2018-11-13 Barn som anhöriga lyftes fram för några år sedan. Vad har hänt? Vilket stöd får de? Hur tillvaratas deras viktiga erfarenheter?

2018-11-08 Utvärdering av Kontaktpunkt psykiatri i Göteborg.

Tidigare har patienter kunnat ringa direkt till sin behandlare inom psykiatrin men sedan ett antal år tillbaka ska alla samtal gå via Kontaktpunkt psykiatri. Vi har erfarenhet av att det inte alltid fungerar så bra, att det kan vara svårt att komma fram och att det inte alltid är någon som ringer upp. Vad tycker patienterna om Kontaktpunkt psykiatri? Vilka stängs ute? Vilka konsekvenser får det?

%d bloggare gillar detta: