Boken om två män som kämpade för ett tryggare och rättvisare rättsamhälle, globalt såväl som nationellt:

East West Street – On the origins of Genocide and Crimes against humanity

Philippe Sands, (2016), Weidenfeld & Nicolson, Orion Publishing Group, London

Boken “East West Street – On the origins of Genocide and Crimes against Humanity”  är skriven av Philippe Sands, professor i juridik vid University College of London, och som även varit verksam som jurist vid Internationella brottsdomstolen, (ICC) och World Court i Haag, (ICJ), där han har haft hand om flera fall av folkmord, bland annat  i Rwanda, Jugoslavien, Irak och Kongo.

Sands är också ordförande i brittiska PEN.

Prologen är en inbjudan och tar läsaren med bland annat till Nürnbergs justitiepalats den första oktober 1946 samt för ett återbesök den sextonde oktober 2014.

Boken är ett avtäckande av det moderna systemet av internationell rätt och de två männen bakom det: Rafaël Lemkin som försökte definiera ett begrepp som han ville ge namnet ”folkmord”, (genocide), och Hersch Lauterpacht som försökte definiera ett begrepp som han ville benämna ”brott mot mänskligheten”. (Rosenberg, 2018, se här) Den är dessutom en bok av självupptäckande, då Philippe Sands som jurist varit inbjuden att föreläsa vid universitetet i Lviv, började fråga sig själv varför han valde just juridiken när han blev varse hur hans egna vägar sammanföll med Lemkins respektive Lauterpachts.

Philippe Sands har en stark drivkraft boken igenom att lappa ihop det förflutna, kasta ljus och förstå sina huvudpersoners historia och bakgrund och hur dessa sammanträffar med en rad personer som också ges utrymme i boken.

I arbetet med boken är Sands vägledd bland annat av ett citat från Nicholas Adams, psykoanalytiker:

What haunts are not the dead but the gaps left within us by the secrets of others (ur Notes on the Phantom”, 1975).

Det fält inom juridiken som han sökt sig till visar sig stå i förbindelse med en outtalad familjehistoria som det aldrig talats högt om.  

Han skriver också i början av boken att det förflutna vilade tungt över hans farföräldrar. Och att tiden innan familjen samlades i Paris inte var något som de talade om när han var närvarande, eller på ett språk som han förstod. Han skriver vidare att efter fyrtio år inser han med en känsla av skam att han aldrig frågade sina farföräldrar om deras barndom:

” If curiosity existed, it was not permitted to express itself”. (s 4)

Sands börjar fylla i luckorna i och upptäcker att hans familj var större än han först trodde.

Boken genomkorsas just av kuriösa koincidenter som blir betydelsebärande. Ett sådant är att tre av bokens huvudpersoner Hersch Lauterpacht, Rafaël Lemkin och Leon Buchholz, Sands farfar, är födda i staden Lemberg (dåvarande Österrike-Ungern, numera ukrainska Lviv), eller i dess närhet. Eller, om än inte dess omedelbara närhet: det är 371,2 kilometer mellan Ozerisko, nära Bialystok där Lemkin föddes och Lviv.   Buchholz föddes 1904 i Zolkiew, strax utanför Lviv. 1914 ockuperades den av sovjetiska trupper och slaget som följde involverade över en och en halv miljon män, skriver Sands.  Första världskriget tvingade familjen västerut, mot Wien.  Leon Buchholz familj var bara en i mängden av tiotusentals judar som flydde Galicien. När Sands farfar återvände till Lviv 1923 eller rättare sagt Lwow, för då var staden införlivad med Polen upptäckte han att han blivit av med sin österrikiska identitet.  ett fördrag från 1919 som undertecknats i juni 1919, The Polish Minorities Treaty hade gett Leon Buchholz polskt medborgarskap, skriver Sands. Han kallar fördraget en tidig föregångare till moderna mänskliga rättighets deklaration och beskriver hur dess artikel 4 i praktiken innebär att alla som föddes i Lwow innan fördraget undertecknades 1919 skulle bedömas som polska medborgare. För detta behövdes det inte fyllas i några formulär, inga ansökningar behövdes, betonar Sands. Detta skedde ipso facto.

”Leon and hundreds of thousands of other citizens of Lwow and Zolkiew and other lands became Polish citizens. A surprise and a nuisance, this legal quirk would later save his life and that of my mother. My own existence owed something to Article 4 of this Minorities Treaty”. (s18)

1934 förlorade Sands farfar sitt polska medborgarskap 1934 när Polens utrikesminister Jozef Beck 1934 avsade sig den i ett tal till Nationernas förbund. Det innebar att han bara kunde få ett främlingspass, men det förde med sig den oväntade välsignelsen att han och hans dotters pass senare slapp stämplen med ett stort rött J som i jude.

Det är en platsens beskrivning som tar vid, Sands skriver  ingående om Lviv. Lviv är belägen mitt i Europa och nationsgränserna har dragits om vid många tillfällen under historiens gång på grund av krig. Det är ett område med många språk, kulturer och religioner och ofta har judarna hamnat mitt emellan som 1918 då de kom i kläm mellan ukrainare och polacker.

Europa har dessutom varit starkt präglad av antisemitism under sekler, och fortfarande lever tyvärr en del av den kvar hos exempelvis nynazistiska organisationer, hos andra grupper och bland enskilda.

Erfarenheterna av att tillhöra en utsatt minoritet tog Hersch Lauterpacht och Rafaël Lemkin med sig in i juridiken. De studerade båda vid den juridiska fakulteten i Lviv i nuvarande Ukraina. Om än inte samtidigt. De har dock en lärare gemensam och det är professor dr Juliusz Makarewicz.

Sands redovisar med stor noggrannhet hur de bådas egna erfarenheter och händelser ute i världen bildar grogrunden för dessa båda studenters radikala idéer som i sinom tid kommer att slå igenom mot bakgrund av händelser som bland annat ledde fram till andra världskriget och Förintelsen. Det visar hur viktig levd erfarenhet är för att ny kunskap ska uppstå och få fäste. Men Sands demonstrerar också hur svårt det var för speciellt Lemkin att få gehör för begreppet folkmord som han bland annat skrev om i boken ”Axis Rule in Occupied Europé”.  Lemkin var praktisk, skriver Sands. De nuvarande reglerna var inadekvata, det behövdes något nytt och han fortsätter:

”A new world was accompanied by a new idea, a global treaty to protect against the extermination of groups, to punish perpetrators before any court in the world. Countries would no longer be free to treat citizens as they wished.” (s.181)

 Lemkin var länge obekväm för han vek sig inte och gav upp. Istället var han en den tidens visselblåsare som i slutändan fick gehör. Att destruktionen av grupper fanns med vid Nurembergrättegången var ett ögonblick av personlig triumf för Lemkin, understryker Sands. Som ung hade Lemkin läst om folkmordet på armenierna och också med intresse följt andra fall.

Lauterpachts bidrag gällde möjligheten för en individ att väcka talan mot staten, att man som individ inte förblir ett byte för staten, utan kan få sin rätt prövad.

Med ihärdighet i sitt sökande, och med en förmåga att inte ge upp, vänder Sands på alla detaljer och ledtrådar som står att finna om sina huvudpersoner och deras liv och omkrets. Om dessa inte omedelbart ger ifrån sig någon information låter han stenen vila bland grästuvorna tills någon annan detalj pekar på den igen. Det tar flera år ibland, förklarar Sands.

Det är så en sanningssökare och historiker jobbar, tänker jag imponerat.

Den fjärde huvudpersonen är Hans Frank som var jurist och försvarade nazisterna i en mängd rättsfall. En sådan rörde Leipzig 1930 (s. 210) Oktober 1939 blev han generalguvernör för ”generalguvernementet” för det ockuperade polska territoriet, tillsatt av Hitler själv.  I praktiken innebar ockupationen att Polen var annexerat av Tyskland och att dess lagar rådde där.  En av hans närmaste medarbetare var Otto von Wächter som tillsattes som guvernör för Krakow.

 Hans Franks och Otto von Wächters söner har jämfört med Sands, erfarenheter och liv som skiljer dem från honom, ändå kommer han dem nära. Niklas Frank har exempelvis vuxit upp på slottet Wavel i Krakow där hans far flyttade in med sin familj för att förödmjuka polackerna ytterligare eftersom det varit ett säte för polska kungar.  Niklas Frank är journalist och en hängiven motståndare till nazismen. Han har skrivit en bok om sin far ”The Vater” som är en skoningslös attack, enligt Sands. Otto von Wächters son Horst von Wächter säger till Sands i boken:

 ”I know that the whole system was criminal and that he was part of it, but I don`t think he was a criminal. He didn`t act like a criminal”.  (s.250)

Sands vågar gå nära som den jurist och författare han är och vågar vara nyfiken och ställa frågor till alla de personer som förekommer i boken. Kanske för att han har en förmåga att skapa relationer, och i hans samtal med Horst von Wächter så uppstår en spricka där denne tillstår:

”Indirectly, he was responsible for everything that happened in Nürnberg.”

Indirekt? frågar Sands, och skriver att Horst von Wächler var tyst en lång stund.  Och att han såg att hans ögon var fuktiga.  Vilket fick Sands att fråga sig om han hade gråtit.

Försvar kan krackelera, spricka upp. Det är inte så lätt att detronisera en föräldragestalt, speciellt om man idealiserar. I boken blir våra mänskliga försvar- och överlevnadsstrategier tydliga oavsett. Som Sands egen mamma Ruth som för att orka leva och gå vidare med sitt liv behövt förtränga missionären Elsie Tilney som räddade hennes liv när hon förde henne till pappan Leon i Paris. Frågorna från hennes son väckte smärtsamma minnen till liv.

Boken är ett mäktigt arbete, som vid sidan av huvudstoryn visar mig, sida efter sida, hur viktigt, och avgörande det kan vara, att inte låta någon definieras av varifrån den kommer, av sin etnicitet eller sina rötter.

(inlägget har varit publicerat tidigare på annat ställe. Bokens svenska titel är ”Vägen till Nürnberg. En berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa”, se https://www.adlibris.com/se/bok/vagen-till-nurnberg-en-berattelse-om-familjehemligheter-folkmord-och-rattvisa-9789100178949)

/Helena-Maria


Källor:

Rosenberg, Göran. 2018. Han skriver fram folkmordets födelse. 2018-02-04. Expressen.

Läs gärna också:

Linehan, Hugh.2020. The former prince of the Nazi regime, who still defends his father. The Irish Times. 2020-04-26.

https://www.irishtimes.com/culture/books/the-former-prince-of-the-nazi-regime-who-still-defends-his-father-1.4235916. Sun, Apr 26, 2020.

Lyssna också gärna till podcasten i anslutning till ”The Irish Times”- artikeln ”Inside politics: Philippe Sands: talks to Hugh Linehan” och Philippe Sands egen podcast ”The Ratline” som Hugh Linehan refererar till: https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep1-the-ratline-secrets-in-the-castle/id1205462850?i=1000420003692

Boken (som jag inte läst, men är nyfiken på) som ”Ratline” handlar om är:

Sands, Philippe. 2020. Råttlinjen: kärlek, lögner och rättvisa i en nazistförbrytares spår. Stockholm, Albert Bonniers förlag.

https://www.adlibris.com/se/bok/rattlinjen-karlek-logner-och-rattvisa-i-en-nazistforbrytares-spar-9789100185206

Se gärna också den brittiska dokumentären från 2019 på SVT play med manus av Mark Hayhurst: ”De som kände till Förintelsen”. (”Should We Bomb Auschwitz?” lyder originaltiteln).

https://www.svtplay.se/video/32175343/de-som-kande-till-forintelsen?id=8vB1k6x

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s