Att gå bortom roller och regler – en studie av handlingar som är betydelsefulla för återhämtning

I en nyligen publicerad studie (Topor, & Denhov, 2015) undersöks sådana beteenden/handlingar som utförts av vårdpersonal och som brukare inom psykiatrin, med svår psykisk ohälsa, ansåg  var av stor betydelse för deras återhämtningsprocess.

I analysen urskildes en huvudkategori: att gå bortom roller och regler. Huvudkategorin kunde delas in i tre underkategorier: att utmana institutionens rationalitet, att vårdpersonalen visar sig som person, att brukaren ses som person.

Att utmana institutionens rationalitet

Det handlade ofta om små vardagliga händelser där regler och roller som vanligtvis finns i vårdinstitutioner ifrågasätts. En person berättade exempelvis att kontaktpersonen lånat ut pengar och att han vid ett tillfälle fått en ros av denne. Dessa handlingar upplevde han som mycket betydelsefulla för sin återhämtning trots att det är handlingar som ifrågasätter vårdpersonalens traditionella roll som neutrala vårdgivare.

Att bli sedd och behandlad som en individ var av stor betydelse. Situationer som beskrevs som hjälpsamma beskrevs också ofta som ovanliga. En kvinna berättade t.ex. att en läkare vid ett tillfälle suttit ner med en henne och bara lyssnat i två timmar. En handling som fick kvinnan att känna sig speciell och inte som en i mängden.

Brukarna berättade även om situationer där institutionens regler utmanas genom en emotionell kvalitet. Exempelvis berättar en kvinna att hon fått hjälp av sin psykoterapeut, under dennes sommarledighet, att sätta upp en vävstol. En situation som gör att avståndet mellan patient och vårdpersonal ifrågasätts.

Att vårdpersonalen visar sig som person

Det kan t.ex. handla om att vårdpersonalen delar med sig av en gemensam erfarenhet eller ett gemensamt intresse som inte direkt har något med patientens problem att göra. Viktigt är också att vårdpersonalen behandlar patienten som en jämlike och att vårdpersonalen verkar få ut något för egen del av relationen med brukaren.

Att brukaren ses som person

Genom att vårdpersonalen går utanför traditionella roller och gränser gör det att patienten känner sig sedd och accepterad som en komplex person bortom diagnosen och sjukdomsstämpeln. Det är viktigt att för brukarna att känna sig uppskattad och gillad av vårdpersonalen och att de känner att de ges ett värde genom relationen med vårdpersonalen. Många beskrev relationen med vårdpersonalen som ”nästan som en vän” även om de inte menade att relationen med vårdpersonalen kunde ersätta relationen med verkliga vänner utan snarare menade att relationen gick bortom en relation med någon som bara träffade dem för lönens skull.

Sammanfattningsvis så visar studien att grunden för att relationer ska hjälpa en person att återhämta sig ofta ligger i små vardagliga handlingar där vårdpersonalen går utanför traditionella roller och regler. Sådana små handlingar kan hjälpa genom att stärka brukarens självbild och synen på sig själv som en hel och komplex person.

/Anna-Karin

 

Referens
Topor, Alain, & Denhov, Anne. (2015). Going beyond: Users´ experiences of helping professionals. Psychosis, Vol 7, no 3, 228-236.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s