Fördjupning stigma

Detta är det första blogginlägget i en fördjupad serie av fyra poster om stigma. Inläggen är:

  1. Fördjupning stigma
  2. Fördjupning samhälleligt stigma och självstigma
  3. Effekterna av självstigma
  4. Sätt att bekämpa stigma

 

1.Fördjupning stigma

Stigmatiseringen eller nedvärderingen av människor som har drabbats av psykisk ohälsa är en mycket viktig fråga inte minst därför att många är berörda. Ungefär en av fem kommer att drabbas varje år av psykisk ohälsa och cirka sex procent av dessa människor drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Detta förvärras av att det finns många negativa tankar, idéer och fördomar om psykisk ohälsa. Även om kunskapen om psykisk ohälsa har ökat de senaste årtiondena och allmänheten tror att stigma eller negativa tankar, idéer och fördomar relaterat till psykisk ohälsa har minskat så har det faktiskt ökat när det gäller det mer allvarligare formerna av psykisk ohälsa. Detta beror till stor del på sammankopplingarna allmänheten gör mellan psykisk ohälsa och våld eller fara. Detta späs på av medias rapportering (Stier & Hinshaw 2007).

Vad är stigma?

Stigma är fördomsfulla och felaktiga tankar och idéer som finns i samhället om vilka egenskaper en bestämd grupp av människor har som t.ex. att människor med psykisk ohälsa är farliga. Dessa saker som påstås vara sanna skapar negativa känslor hos människor som t.ex. rädsla om man har fördomen att människor med psykisk ohälsa är farliga och negativa beteenden som avståndstagande från den människan man är rädd för. Detta kallas stigmatisering (Lysaker, Roe, Yanos 2014).

Stigmatisering sker på samhällsnivå, mellan människor och hos människan som är drabbad.

Ett sätt att beskriva detta på är att fokusera på fyra typer av stigmatisering som är beroende av varandra. Samhälleligt stigma är centralt och innebär människors reaktioner på den stigmatiserade människan. Ett exempel på detta är att det finns fördomar i samhället i stort att människor med psykisk ohälsa är inkompetenta. Självstigma beskriver hur människan som blir utsatt för fördomarna blir påverkad. Ett exempel på självstigma är att jag accepterar som sanning för mig att fördomen, att eftersom jag är drabbad av psykisk ohälsa är jag inte kompetent, stämmer och gäller mig. Stigma genom associering är den stigma människor som är t.ex. vän eller familj med den stigmatiserade individen kan uppleva som en följd av att de har en relation till varandra. Strukturellt stigma är det sätt samhället gör stigmatisering acceptabelt och hur detta kan fortsätta.

Så varför stigmatiserar vi?

Stigmatisering kan fylla ett antal funktioner. En av dessa är att hålla människor nere och vilja behålla ojämlikheter. En annan funktion är att hålla människor inne i gruppen genom att få dem att agera enligt de sociala reglerna som finns. En sista funktion är att hålla människor borta eller att undvika sjukdom. Detta skyddade från olika smittsamma sjukdomar ur ett historiskt perspektiv (Bos, Pryor, Reeder, & Stutterheim, in press).

Nedvärderingen av psykisk ohälsa är särskilt stark då det av vissa kan uppfattas som en av de mest oönskade egenskaperna jämsides med hemlöshet och drogmissbruk som en människa kan ha. Att se negativt på människor med psykisk ohälsa kan bero på samma saker som ligger bakom fördomar mot andra grupper. Exempel på detta kan vara att man har lite kontakt med varandra och att det är vanligt att dela in människor i grupper och att se mer negativt på de som inte tillhör den egna gruppen. Andra skäl kan vara att man vill öka sin egen makt eller sitt självförtroende eller att undvika människor som man uppfattar som en risk (Stier & Hinshaw, 2007).

Vad skapar stigma?

Det finns olika begrepp som skapar stigma. Stereotyper är generella egenskaper vi anser beskriver en viss social grupp. Fördomar i sin tur är den dömande inställningen mot dessa grupper som görs utan full kunskap om gruppmedlemmarna. Diskriminering är att behandla en gruppmedlem olika än andra vilket ofta betyder lägre livsmöjligheter eller begränsningar i rättigheter. Stereotyper är alltså tankar eller idéer, fördomar är känslor och diskriminering är beteendet som blir följden av stereotyper och fördomar. Stigmatisering innefattar alla dessa tre delar och leder till skapandet av självstigma som kan leda till skam hos den som drabbas (Stier & Hinshaw, 2007).

Stigma eller nedvärderingen av människor med psykisk ohälsa är alltså något mycket verkligt och vanligt. Det drabbar många människor och effekterna är mycket smärta och skam. Det påverkar hur vi ser på oss själva och vårt självförtroende och vår självkänsla. Konsekvenserna kan bli förödande, vi kan t.ex. dra oss undan och bli isolerade och må sämre.

Stigmatisering kan vara komplicerat. Det skapas av många delar som stereotyper, fördomar och diskriminering som är beroende av varandra. Det sker på många nivåer som hos individen som är drabbad, mellan människor och i samhället i stort.

Även om stigma är komplicerat tror jag att det är lätt att veta om jag är utsatt. Vem har inte blivit illa till mods efter att ha läst ännu en kvällstidning med en artikel om en människa med psykisk ohälsa som beskrivs nedvärderande? Vem har inte sett tvekan i blicken hos någon jag nyss har berättat för om min psykiska ohälsa? Hur många är vi som har missat möjligheter på grund av fördomar och diskriminering?

Detta är något som inte är acceptabelt. Jag tror att vi tillsammans kan förändra detta genom att öka och sprida kunskap och stärka varandra och andra. Om vi skulle kunna förändra detta skulle det bli bättre för alla. När fördomar och diskriminering minskar så kan vi människor möta varandra som just de unika individer vi är med vår egen personliga bakgrund och historia. Jag tror att detta skulle göra vårt samhälle mycket rikare och också lättare att leva i.

Litteraturlista

Bos, A.E.R., Pryor, J.B., Reeder, G.D. & Stutterheim, S.E. (in press). Stigma: Advances in theory and research. Basic and Applied Social Psychology.

Lysaker, Paul., Roe, David., & Yanos, Philip. (2014). NECT Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma. Arbetsbok för deltagare, Hjärnkoll, Psykiatri Psykos Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser(CEPI).

Stier, Andrea & Hinshaw, Stephen P. (2007) Explicit and Implicit Stigma Against Individuals With Mental Illness, University of California, Berkeley, Australian Psychologist 42(2), 106-117.

En tanke på “Fördjupning stigma”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s