Svenskars attityder till psykiskt sjuka

I en studie av Högberg m.fl. (2012) mättes 2391 svenskars attityder till psykiskt sjuka genom en enkät med 29 olika frågor. Frågorna var formulerade som påståenden som deltagarna fick instämma i eller ta avstånd ifrån.

Frågorna mätte fyra olika teman. Det första temat var intention att interagera. Exempel på frågor i detta tema var: jag kan tänka mig att bli vän med någon som varit patient inom psykiatrin; jag kan tänka mig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom; de flesta personer som någon gång varit patienter på en psykiatrisk avdelning är pålitliga som barnvakter. Det andra temat var rädsla och undvikande. Exempel på frågor här var: jag skulle inte vilja bo granne med någon som haft en psykisk sjukdom;  det är bäst att undvika alla som har psykiska problem. Tema tre var öppenhet och pro-integration. Exempel på frågor var: psykiskt sjuka är betydligt mindre farliga än vad folk i allmänhet tror; en vårdenhet för psykiskt sjuka förlagd i ett bostadsområde utgör ingen fara för de boende i området. Det sista temat var samhällets ideologi om psykisk sjukdom. Ett par frågor var: ingen har rätt att exkludera psykiskt sjuka från deras bostadsområde; vi behöver anta en betydligt mer tolerant attityd mot psykiskt sjuka i vårt samhälle.

Svaren visade att majoriteten av svenskarna hade positiva eller neutrala attityder till psykiskt sjuka personer. Den enda fråga där många var negativt inställda var frågan om de ansåg att de flesta personer som varit inlagda på en psykiatrisk vårdavdelning är pålitliga som barnvakter. Detta skulle dock kunna bero på att många människor kanske inte tycker att folk i allmänhet är pålitliga barnvakter och inte skulle vilja anförtro ansvaret för sina barn åt andra personer än de absolut närmaste vare sig de lider av psykisk ohälsa eller inte.

Personer som på något sätt hade erfarenhet av psykisk ohälsa, kvinnor och personer födda inom Skandinavien tenderade att ha mer positiva attityder än övriga deltagare. Det är lite oklart hur övriga demografiska variabler som exempelvis ålder och utbildningsnivå är relaterat till människors attityder eftersom tabellerna i artikeln är otydliga och visar annat än vad som skrivs i texten. Slutsatsen av studien är dock att trenden bland svenskar är positiv när det gäller attityder till psykiskt sjuka.

Referens: Torbjörn Högberg, Annabella Magnusson, Kim Lützén, & Beatrice Ewalds-Kvist (2012). Swedish attitudes towards persons with mental illness. Nordic Journal of Psychiatry, 66, 86-96.

/Anna-Karin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s